Megalab® bladanalyser

Bladanalyser viser vekstenes totale innhold av alle viktige næringsstoffer, og er et viktig supplement til jordanalyse når du skal bestemme vekstens gjødselbehov.

Riktig mengde gjødsel i rett tid, og på rett plass, gir forutsetninger for en høy avling og bedre gjødseleffektivitet, noe som er bra for din lønnsomhet og for miljøet. Megalab bladanalyser er derfor et effektivt verktøy for å tilpasse gjødselmengden og øke presisjonen, samtidig som du øker kunnskapen om dine skifter.  

Hva er bladanalyse? 

En bladanalyse viser vekstenes totale innhold av alle viktige næringsstoffer. Dette gir informasjon om hvordan vekstene har tatt opp plantens næringsstoffer fram til prøvetakingstidspunktet, om det er nok næring eller om det er mangel på næringsstoffer. Basert på analysen gis gjødselråd med fokus på bladgjødsling med makro- og mikronæringsstoffer. For tiden tilbys planteanalyse med gjødslingsråd for korn, poteter, gras, gulrot mm.  

Norsk Landbruksrådgiving og Yara Norge har en samarbeidsavtale om Megalab. Ta kontakt med din lokale rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving for uttak av Megalab bladanalyser.

Her kan du lese mer om hvordan du tar bladprøver.