Hvordan ta ut bladprøver?

Her forklarer vi hvordan bladprøver skal tas ut og hva som er viktig å huske på når du gjør det.

Ta ut bladprøver

For hjelp til å sende inn bladprøver, ta kontakt med din lokale NLR enhet. Husk å fylle ut og legge ved: Tollskjema 

Bladprøvene skal sendes til: 

Yara Analytical Services 
Wellington Road, The Industrial Estate 
Pocklington, York 
YO42 1DN 
United Kingdom 

NB! Posten har også egen tolletikett som skal fylles ut på posten ved innsending. 

Viktig å huske på

Verdien av analyseresultater og bladanalyser avhenger først og fremst av første trinn i prosessen, prøvetakingen. Denne kan deles i tre trinn:  

  • Innhentingen av representativt plantemateriale til bladanalyser.    
  • Korrekt innpakking og umiddelbar forsendelse til laboratoriet.  

Følgende er viktig å huske på:

  • Du må ikke få jord på blader og skudd ved prøvetaking. 
  • Du må ikke få jord på blader og skudd ved prøvetaking. 
  • Ikke ta prøver fra åker før 3-5 dager etter sprøyting med plantevernmidler og/eller bladgjødsling.
  • Du må oppgi så mye relevant bakgrunnsinformasjon som mulig fra problemområder. 
  • Vær sikker på at alle prøver har gode og lesbare etiketter. 
  • På hvert sted må det tas flere blader på samme utviklingsstadium, fortrinnsvis de sist fullt utviklede bladene. 

Ordreskjema

Ordreskjema fylles ut av rådgiver via Skifteplan eller manuelt skjema benyttes (Ta kontakt med din lokale NLR rådgiver for mer informasjon) 

Bladprøver i åker

Enkeltprøver av plantemateriale må tas etter et nøye gjennomtenkt mønster over jordstykket. Et mønster som ser ut som en W kan tilpasses de fleste jordstykkers form og topografi (se tegning).  


Begynn lengst vekk på jordet, unngå alle områder som ikke er representative for jordet som enhet, slike som
vendeteiger , skyggeområder, grøfter, stier, gjerder, stolper, bålplasser, eller dumpingsted for gjødsel, kalk eller planterester.
Vi anbefaler minst 20 prøvesteder med lik avstand imellom hvert sted langs det oppsatte mønsteret. Ikke fusk på antallet prøver. 20 prøver kreves fra selv små åkerlapper.  

Skal man kartlegge et spesielt område med dårlig vekst, bør planteanalysen tas ut i ytterkanten av området med vekstproblemer. I slike tilfeller bør planteanalysen kombineres med uttak av en jordprøve. Jordanalysen inneholder viktig informasjon for å kunne tolke forstyrrelser i plantenes næringsopptak. Det anbefales også å ta ut en planteanalyse fra et nærliggende område med normal vekst for å ha et sammenligningsgrunnlag. 

Planteprøver fra kulturer på pløyd mark 

Bladanalyser bør ikke brukes til å fastsette sesongmessige variasjoner i næringsbehov, da nivået av næringsstoffer i bladene varierer med årstiden, utviklingsstadium og de gjeldende vokseforhold for plantene.  

Bladanalyser fra kulturer på pløyd mark kan kun brukes til å fastslå næringsnivået på et spesielt utviklingstrinn. Jordanalyser er den mest pålitelige metoden til å fastsette tilgjengelighet av næringsstoffer i løpet av vekstsesongen.  

Legg ut et mønster for prøvetaking som beskrevet tidligere. På hvert sted må det tas flere blader på samme utviklingsstadium*, fortrinnsvis de sist fullt utviklede bladene. Ta kun blader, ikke stamme eller røtter. Unngå å knuse eller rive i bladene, og ikke ta med blader som viser sykdomstegn eller annen skade. Unngå planter med støv og jord på. Skulle bladene være våte, tørk dem forsiktig med et rent og absorberende materiale. Ta prøver fra problemområder hver for seg og prøv heller å ta planter som begynner å vise symptomer enn de som allerede viser kraftige symptomer eller er nesten døde.  

Ikke ta prøver fra åkre innen 3-5 dager etter sprøyting med plantevernmidler og/eller bladgjødsling.

Bladprøver av potetplanten (petiole-analyse)

Velg de yngste fullt utviklede bladene (vanligvis det fjerde) ved et utviklingstrinn som ikke er før 10% blomstring. For hvert helt blad, fjern småbladene fra bladstilken, og kast dem så snart som mulig. Oppbevar stilkene på et kjølig og mørkt sted, og send dem til laboratoriet snarest. Plukk de siste fullt utviklede bladene 1 uke etter 100% utvikling. 

Mønster for prøvetaking i potet 

Ta prøver fra minst 20 forskjellige steder i åkeren. På hvert sted tas en gren med blader fra hver 3. eller 4. plante (minimum 60-80 greiner totalt). Generelt skal det alltid tas bladprøver av nye fullt utviklede friske blader (4. bladet).  

Kartlegge områder med dårlig vekst 

Skal man kartlegge et spesielt område med dårlig vekst, bør planteanalysen tas ut i ytterkanten av området med vekstproblemer. I slike tilfeller bør planteanalysen kombineres med uttak av en jordprøve. Jordanalysen inneholder viktig informasjon for å kunne tolke forstyrrelser i plantenes næringsopptak. Det anbefales også å ta ut en planteanalyse fra et nærliggende område med normal vekst for å ha et sammenligningsgrunnlag. 

Planteprøver fra kulturer på pløyd mark 

Bladanalyser bør ikke brukes til å fastsette sesongmessige variasjoner i næringsbehov, da nivået av næringsstoffer i bladene varierer med årstiden, utviklingsstadium og de gjeldende vokseforhold for plantene. 
Unngå å knuse eller rive i bladene, og ikke ta med blader som viser sykdomstegn eller annen skade. Unngå planter med støv og jord på. Skulle bladene være våte, tørk dem forsiktig med et rent og absorberende materiale. Ta prøver fra problemområder hver for seg og prøv heller å ta planter som begynner å vise symptomer enn de som allerede viser kraftige symptomer eller er nesten døde.