Null- og maksruter - hvorfor og hvordan?

En nullrute er en god måte for å få innblikk i hvor mye nitrogen (N) jorda bidrar med. I maksruten gjødsler man ekstra med nitrogen, f.eks. 5 kg N pr. dekar, og fargeforskjellen mellom maksruten og åkeren rundt er til hjelp for å vurdere gjødslingsbehovet.


Null- og maksruter egner seg både i korn og eng. Null- og maksruter er et av flere hjelpemidler for vurdering av gjødslingsbehov, og i tillegg hører sunn fornuft og erfaring alltid med som en viktig del av beslutningsgrunnlaget.
 

Nullruter 

Forgrøde, jordart, temperatur og fuktighet er typiske faktorer som påvirker mengden N som mineraliseres. Dette skjer gradvis, sakte i kjølig vær, raskere ved høyere temperatur. N-frigjøringen kan variere flere kilo pr. dekar mellom år og skifter, og også innen et skifte.  

I høstkorn og gras anlegges nullruter enkelt ved hjelp av en presenning og teltpinner. Legg presenningen over før hver gjødsling, og fjern den etterpå uten å få gjødsel inn på ruten. Størrelsen bør være minimum 3x3 meter.  

I vårkorn må man slå av utmatingen av gjødsel på kombisåmaskinen på et lite areal. Ved delgjødsling gjør man på samme måte som i høstkorn, benytter presenning ved spredetidspunktet.  

Selv uten måleverktøy gir nullrutene en pekepinn om jordas bidrag, vurder farge og høyde på åkeren, og sammenlign med åkeren rundt og andre nullruter på jordet.  

 

Maksruter  

En maksrute er en forsøksrute der man gir noe ekstra nitrogen. Rutene kan være 3 x 3 meter og det kan brukes for eksempel 5 kg N pr. dekar mer enn i åkeren rundt. Til et areal på 3 x 3 meter vil det da bli 167 gram YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), alternativt 290 gram YaraLiva® KALKSALPETER™. Husk å markere ruten i hvert hjørne slik at du finner den igjen. Maksruten bør legges i et område av åkeren som har litt lavere frigjøring av nitrogen enn gjennomsnittet av skiftet. Bruk Atfarm som et hjelpemiddel til å finne et egnet sted.  

Begynner åkeren å lysne rundt maksruten, indikerer det at åkeren rundt har brukt opp tilgjengelig nitrogen, og at det er tid for å gjødsle. Lysner åkeren uten at maksruten skiller seg ut, tyder det på at noe annet enn nitrogen mangler. Ved nytt gjødslingstidspunkt flyttes maksruten noen meter.