YaraMila FULLGJØDSEL 8-5-19 mikro

YaraMila FULLGJØDSEL 8-5-19 mikro

Klorfattig Fullgjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Inneholder også noe kalsium i tillegg til mikronæringsstoffene bor, kobber og mangan.

Velegnet til poteter, grønnsaker og bær. Til poteter kan en grunngjødsle med Fullgjødsel 8-5-19 mikro om våren og delgjødsle med YaraLiva Kalksalpeter™ eller YaraLiva Nitrabor i vekstsesongen.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 1 %
2,0 mm – 3,35 mm: 40 %
3,35 mm – 4,75 mm: 59 %
Større enn 4,75 mm: 0 %

D50, mm: 3,55
Kornstyrke, kg: større enn 9
Volumvekt: 1,20+/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Finland
Reg.nr. (Mattilsynet): 4856
Reg. nr. (Produktregisteret): 315162