YaraLiva KALKSALPETER (TROPICOTE)

YaraLiva KALKSALPETER (TROPICOTE)

Kalksalpeter er en nitrogengjødsel med et høyt innhold av vannløselig kalsium.

Nitrogenet foreligger hovedsakelig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av plantene. Kalksalpeter™ har et høyt innhold av vannløselig kalsium, og har en positiv kalkvirkning tilsvarende ca. 1 kg kalsiumoksid (CaO) pr. kilo tilført nitrogen. Benyttes til delgjødsling i flere vekster sammen med Fullgjødsel, OPTI-NK eller husdyrgjødsel.

Kornform: Prillet/granulert

Kornstørrelse (prillet):
Mindre enn 2,0 mm: 95%
2,0 mm – 3,35 mm: 5 %
3,35 mm – 4,75 mm: 0 %
Større enn 4,75 mm: 0 %

D50, mm: 1,6
Kornstyrke, kg: 1,2
Volumvekt: 1,08 +/- 0,05 kg pr. dm3

Kornstørrelse (granulert TROPICOTE):
Mindre enn 2,0 mm: 4 %
2,0 mm – 3,35 mm: 68 %
3,35 mm – 4,75 mm: 28 %
Større enn 4,75 mm: 0 %

D50, mm: 3,05
Kornstyrke, kg: 4,1
Volumvekt: 1,1 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg
Småsekk á 25 kg på 1200 kg pall

Produksjonssted: Yara Glomfjord (prillet), Yara Porsgrunn (granulert TROPICOTE)
Reg.nr. (Mattilsynet): 420
Reg. nr. (Produktregisteret): 315166
Korn

Korn: Delgjødsling og tilleggsgjødsling med nitrogen under tørre forhold ved gjødslingstidspunktet. Kalksalpeter er også godt egna til oppretting av N-status i gulna åker, etter kortere eller lengre tid under denitrifiserende forhold. Flomområder o.l.

Korn

Korn: Delgjødsling og tilleggsgjødsling med nitrogen under tørre forhold ved gjødslingstidspunktet. Kalksalpeter er også godt egna til oppretting av N-status i gulna åker, etter kortere eller lengre tid under denitrifiserende forhold. Flomområder o.l.