Gjødslingsprogram høsthvete

Gjødslingsprogram vårhvete

Gjødslingsnormer hvete

Vekst Forventet avling, kg/daa Gjødsling, kg/daa

  

  

N

P

K

Vårhvete

500

12,1

2,1

8,0

Høsthvete

600

14,3

2,5

9,0

Dersom halm beholdes anbefales å redusere gjødslingen med 0,3 kg P og 2 kg K pr. daa.

Tabellverdiene for P og K justeres i forhold til jordanalyser.

Tabellverdiene for N gjelder ved moldinnhold på 4,5-12,5%. Ved lavere moldinnhold økes N-gjødslingen med 1-2 kg/daa. Ved moldinnhold større enn 12,5% reduseres N-gjødslingen tilsvarende. 

 Vekst Tillegg/reduksjon i kg/daa pr. 100 kg avlingsendring
 

N

P

K

Vårhvete

2,0

0,35

1,0

Høsthvete

2,2

0,35

1,0

Les mer på nettsidene til NIBIO her.

Yara-agronomene prøver seg i praksis

I sesongen 2019 skal tre Yara-agronomer legge hodet på blokka og vise hva de får til på egen gård. Hvordan vurderer de åkerens utvikling gjennom sesongen, hvilke tiltak bestemmer de seg for og hva blir resultatet. I løpet av sesongen oppdaterer vi ukentlig med bilder, videoer, værobservasjoner og tips til ulike tiltak.

Følg med på årets Høsthvete Minutt for Minutt!

 

Tips og råd om hveteproduksjon