Korrosjonsinhibitor for betong

Armeringskorrosjon i betong er en stor utfordring for byggeindustrien. Et betongtilsetningsstoff som fungerer som en korrosjonsinhibitor er en betydelig fordel for holdbarheten til en konstruksjon, enten det er en bygning, bro, tunnel eller et annet infrastrukturprosjekt. Størkningsakseleratorer for betong som er basert på klor kan påføre konstruksjoner alvorlig skade fordi de vil føre til korrosjon.

Midt på 1990-tallet utviklet Yara NitCal, et renset spesialnitrat til bruk som størkningsakselerator for betong. Det gir en rekke fordeler sammenlignet med andre akseleratorer.

NitCal

NitCal gir økt styrke ved å redusere armeringskorrosjon. Det er et miljøvennlig produkt.

NitCal gir konstruksjoner, bygg eller anlegg lengre holdbarhet og reduserer kostnadene til reparasjoner og rehabilitering gjennom hele levetiden. Vedlikeholdskostnadene knyttet til reparasjoner og eventuelle ombygginger blir redusert. En av hovedfordelene med NitCal er at det øker levetiden til bygningen, broen, eller tunnelen du skal bygge.

I tillegg er NitCal et miljøvennlig og ufarlig produkt som ikke forårsaker alkaliaggregatreaksjon (AAR).

NitCal kan leveres som granulat uten belegg eller i flytende løsning. Det tilføres betong før eller under blandingen for å endre egenskapene.

Enkelt og sikker håndtering

NitCal er enkel i bruk og kostnadseffektiv sammenlignet med alternative produkter. Det fås som granulat eller flytende løsning. NitCal reguleres ikke av International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) (re: Special Provision 208), noe som gjør det enkelt å håndtere og transportere.

NitCal is safe to handle and cost efficient compared to alternative products. It is available in granules or liquid solutions. NitCal is not regulated by the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) (re: Special Provision 208), making it easy to handle and ship.

Pålitelige leveranser direkte dit der du trenger det

Avhengig av dine behov kan dette produktet fraktes i bulk eller IBC (Intermediate Bulk Container). Produktet kan leveres direkte til byggeplassen. Fordi Yara Porsgrunn produserer og lagrer store mengder NitCal både til eksport og til bruk i Norge, kan du føle deg sikker på at NitCal-leveransen vil nå deg i rett tid.

Anbefalt dosering av Yara NitCal som størkningakselerator for betong

NitCal-doseringen vil i stor grad være avhengig av:

  • hvor mye sement som brukes: Det anbefales å gjøre tester i forkant, spesielt hvis du er ute etter de frostbeskyttende egenskapene til NitCal.
  • det endelige bruksområdet: Doseringen varierer med applikasjon:
    • størkningsakselerator
    • korrosjonsinhibitor
    • frostbeskyttelse 
    • motvirker den retarderende effekten av plastiserende stoffer

Det må blant annet tas hensyn til faktorer som typen sement som brukes og doseringsmetoden. Kontakt den lokale NitCal-eksperten for råd om optimal doseringsmengde. Det er viktig at du doserer riktig for å oppnå best mulige resultater.

Vær oppmerksom på at frostbeskyttelsesegenskapen særlig krever testing på forhånd.

Corrosion inhibitor

Espen Langerød
Espen Langerød
Commercial Manager Nordics