Klimaavtrykk til tilsetningsstoff for betong

Klimaavtrykk er en bekymring for betongprodusenter og entreprenører. NitCal bidrar til redusert klimaavtrykk fordi Yara bruker toppmoderne teknologi på sine produksjonsanlegg – nitrofosfatprosessen for å redusere CO₂-utslipp og egne katalysatorer til reduksjon av N₂O.

Lavt klimaavtrykk for betongproduksjon

Betongprodusenter og entreprenører må i stadig større grad levere miljøbevisste løsninger med lavt klimaavtrykk. NitCal er et tilsetningsstoff til betong som er ett av svarene på dagens miljøutfordring. Våre spesialnitrater for størkningsakselerasjon er produsert på en miljøvennlig måte.

Yara Porsgrunn

Yara bruker nitrofosfatprosessen i sine produksjonsanlegg, inkludert i Porsgrunn der NitCal produseres. Yara har utviklet en egen N₂O-katalysator, som bruker små pellets laget av kobolt og ceriumoksid. Gjennom en høytemperaturprosess på salpetersyreanleggene våre brytes N₂O ned til nitrogen og oksygen.

Alle Yaras salpetersyreanlegg bruker nå denne toppmoderne teknologien. Den har bidratt til å redusere Yaras klimaavtrykk i form av CO₂-utslipp med 45 % fra 2004 til 2010.

Størkningsakseleratorens kimaavtrykk

Yaras N₂O-katalysatorteknologi reduserer klimaavtrykket, uttrykt som CO₂-utslipp per kg fast kalsiumnitrat (CN). Mens Yara-produksjon bare slipper ut 0,64 kg CO₂ per kg fast CN, produserer konkurrerende prosesser med N₂O-behandling 1,0 kg CO₂ per kg CN. Uten N₂O-behandling er utslippet opptil 1,8 kg CO₂ per kg CN. Bruk av fartøy med lavere utslipp bidrar til å holde kimaavtrykket nede selv etter at utskipning tas med i beregningen. Ikke nøl med å kontakte salgsteamet vårt hvis du vil vite mer om kimaavtrykk. 

Espen Langerød
Espen Langerød
Commercial Manager Nordics