Frostbeskyttelse for betong

NitCal® som frostbeskytter øker temperaturen i betongen på et tidlig tidspunkt, ved å akselerere hydratasjonen og frigjøringen av varmen fra denne. Derfor unngår man irreversibelt lavere styrke og holdbarhet, riss og sprekker og avskalling.

Betongstøping i kaldt vær kan være en utfordring

I kaldt vær, ved temperaturer under frysepunktet, vil vann fryse og forhindre betongens hydratasjonsprosess. Normalt vil støping i kaldt vær ta lang tid og være kostbart. I tillegg kan resultatet bli betong med dårlig kvalitet, med:

  • Irreversibelt lavere styrke og holdbarhet på grunn av forstyrrelser i sementpastaens matrise (Kostnads-, sikkerhets- og helseproblemer)
  • Riss og sprekker forårsaket av iskrystaller. Dette kan gi avskaling av betong selv under lite trykk.
  • Avskalling av større betongbiter som etterlater større hull og krater med mange små sprekker/riss rundt.

Å forhindre frost før betongen har oppnådd 5 MPa trykkfasthet er et av kravene i NS 3420.

En frostbeskytter forhindrer at vannet fryser før eller under hydratasjonsprosessen. Dette kan gjøres ved å:

  1. Redusere frysepunktet til vann gjennom høy saltkonsentrasjon
  2. Øke temperatur i betongen

Betongen, både innsiden og alle ytterkantene, skal ha en temperatur på 5°C for å garantere tilstrekkelig reaksjon og tilgjengelig vann. Som et minimum bør betongen ha 5 MPa trykkfasthet før frost.

NitCal® som frostbeskytter øker temperaturen i betongen på et tidlig tidspunkt, ved å akselerere hydratasjonen og frigjøringen av varmen fra denne. Det gir også tidligere styrkeutvikling. Betong kan produseres i omgivelsestemperaturer ned til -10°C ved bruk av NitCal ved gitte betingelser.

NitCal og Natriumnitrat reduserer ikke frysepunktet til vann ved støping ved de konsentrasjoner som normalt brukes for akseleratorer eller frostbeskyttere. Redusert frysepunkt krever høyere doser.

Alternative metoder for støping i kaldt vær er ofte kostbare, upraktiske og miljømessig utfordrende, slik som:

  • Holde betongen varm ved å levere oppvarmet betong – lagre en eller flere av bestanddelene i betong varmt eller bruk av varmt vann
  • Beskytte betongen i et lukket oppvarmet rom – telt, isolasjon, tepper
  • Mer sement eller en hurtigere sement

Yara har de siste årene utviklet en bedre forståelse for mekanismene til NitCal som frostbeskytter i betong og mørtelblandinger. Gjennom dette arbeidet har vi også utviklet vårt «Superantifreeze»-konsept for frost ned til -15°C.