Sikkerhetskontroller og -opplæring

Sikkerhet er i sentrum for alle aktivitetene våre. Yara er den største ammoniakkforhandleren i verden og har produsert og håndtert ammoniakk fra våre egne ammoniakkfabrikker i over et århundre.

Markedslederstatusen vår bygger på et eksemplarisk rulleblad når det gjelder sikkerhet. Vi kaller det "Safe by Choice" og implementerer det på våre egne anlegg og sammen med kundene våre. Tilnærmingen vår er å gi deg direkte råd om sikkerhet med ammoniakk som du implementerer på anlegget og rundt NOx-kontrolloperasjonene dine.

Hvis medarbeiderne dine trenger opplæring om lagring og håndtering av ammoniakkløsning for NOx-reduksjonssystemene, kan vi svare på alle spørsmål. Om nødvendig kan vi også organisere og gjennomføre opplæringsøkter for håndtering og lagring av ammoniakk som brukes til NOx-kontroll.

Ammonia delivery

Vi kan tilby en rekke ulike sikkerhetsrelaterte tjenester som er tilpasset NOx-reduksjon, som:

Sikkerhetsopplæring for medarbeiderne dine. Denne opplæringen er svært viktig fordi feil håndtering av ammoniakk som brukes til NOx-reduksjon, kan få alvorlige følger:

  • For at operatører skal drive NOx-systemet på anlegget ditt på en sikker måte, spesielt når det brukes med ammoniakk. Denne opplæringen vil omfatte sikkerhetstips om ammoniakk ved hjelp av Yaras egen sikkerhetstilnærming
  • For de lederne dine som er ansvarlig for sikkerhetsstandardene som er spesifikke for ammoniakk, forhindring av ulykker, hvordan oppdage en potensiell ulykke og hva som må gjøres hvis det skjer en ulykke

Ammoniakksikkerhetsvurdering på anlegget ditt med klare anbefalinger som vi vil dele med deg. Dette kan omfatte en forhåndskontroll eller forberedelser for inspeksjoner fra myndighetene.

Kontroller på anlegget før leveranse som gir klar beskjed om hva som må være i orden før ammoniakkleveransen.

Sikkerhetskravene våre gjelder også anleggene våre og forsyningskjeden vår – fra produksjonen på anleggene våre til du forbruker produktene gir vi kontinuerlig opplæring til våre egne medarbeidere samt transportørene som leverer produktene sikkert til anlegget ditt.

 

If you are interested by the installation or maintenance of SCR / SNCR system:

please contact our expert of NOx reduction system.