NOx-kontrolloptimalisering

Yara har utviklet et mobilt SNCR-testutstyr som vi kan bruke til å utføre forhåndstester for å kontrollere den tekniske og miljømessige gjennomførbarheten av NOx-kontroll på anlegget ditt.

Denne testen kan utføres:

  • før du installerer et system: Dette kan hjelpe deg med å avgjøre om SNCR-utstyret vårt oppfyller de relevante tekniske og miljømessige kriteriene for NOx-kontrollbehovene dine. Vi anbefaler særlig denne prøvefasen for uvanlige prosesser eller når reduksjonskravene er svært spesifikke.
  • på et eksisterende system så vi kan hjelpe deg med å utføre regelmessig doseringsoptimalisering og systemdiagnose. Vi kan deretter anbefale justering av SNCR-systemet basert på behovene dine for NOx-reduksjon.

NOx control

Teamet vårt kan utføre testing med det spesialiserte testanlegget i en periode på noen dager på anlegget ditt uansett hvor det måtte være. Yaras ekspertise på dette området er svært omfattende og gjør at vi kan garantere utslippsnivåer av NOx, NH₃-slip og reagensforbruk for hvert enkelt prosjekt.

If you are interested by the installation or maintenance of SCR / SNCR system:

please contact our expert of NOx reduction system.