Velg mellom SNCR- og SCR-teknologi under konstruksjonen av et nytt NOx-kontrollsystem

Hvis du har behov for å redusere NOx-utslipp på et eksisterende anlegg der det ennå ikke er installert et NOx-kontrollsystem, kan Yara hjelpe deg med å vurdere best mulig teknikk når man tar hensyn til: 

 • Forbrenningsprosessen
 • Driftsparametrene 
 • NOx-nivåene i skorsteinene 
 • NOx-reduksjonsnivået som skal oppnås i henhold til IPPC-reguleringen eller Industriutslippsdirektivet.

I tillegg til å gi råd om hvilken NOx-reagenstype som passer best for prosessen din, kan Yara hjelpe deg med å avgjøre om en SNCR-, SCR- eller hybridteknologi vil passe best for behovene dine til NOx-reduksjon.

 

If you are interested by the installation or maintenance of SCR / SNCR system:

please contact our expert of NOx reduction system.

Velg mellom SNCR og SCR når du bygger et system for å redusere NOx

Sekundære tiltak for å kontrollere utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra anlegg kan gjøres enten med SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction) eller SCR (Selective Catalytic Reduction). Både SNCR og SCR er teknologier som brukes til NOx-kontroll. Det er imidlertid ikke alltid så enkelt å velge løsning.

Hvis du har behov for å redusere NOx-utslipp på et eksisterende anlegg der det ennå ikke er installert noe NOx-kontrollsystem, kan Yara hjelpe deg med å vurdere den beste mulige teknikken med tanke på forbrenningsprosessen, driftsparametrene for NOx-nivå i skorsteinene og NOx-reduksjonsnivået som skal nås.

På grunnlag av en teknisk evaluering av anlegget ditt og kapital- og driftskostnadene dine kan ekspertene våre utforme, bygge og installere SNCR-, SCR- eller tilpassede hybridsystemer for deg. Vi kan også gi råd om hvilken type reduksjonsmiddel du bør bruke.

Som en verdensleder med mer enn 200 installasjoner er Yara den ideelle partneren for å utstyre anlegg som krever SNCR eller hybride SNCR/SCR NOx-kontrollsystemer.

Kontakt ekspertene våre for å få mer informasjon.

Lær mer om de forskjellige typene av reagenser som brukes i SNCR- og SCR-systemer, samt hvordan de spesifikt skal lagres og håndteres.

Redusere kostnadene og forbedre systemeffektiviteten

Øker driftskostnadene når du bruker systemet til å kontrollere NOx? Dette kan skyldes:

 • overforbruk av NOx-reduksjonsmiddel
 • ineffektiv behandling av røykgasser
 • hyppig behov for vedlikehold og reservedeler

Uansett hvilken strategi du har for NOx-behandling, er det mulig å løse disse utfordringene. Yara kan hjelpe deg med å vurdere NOx-reduksjonsprosessen og gi deg råd om hvordan du kan redusere kostnadene og øke effektiviteten til installasjonen.

Måle forbrenningen, røykgassene og NOx-utslippene til NOx-reduksjonssystemet

Ekspertene våre vil evaluere det nåværende systemet ditt og analysere forbrenningen og NOx-reduksjonsnivået. En mobil testenhet gjør at de kan:

 • samle inn informasjon om forbrenningsprosessen
 • vurdere utslippsnivåene og måle strømmen i røykkanalen
 • iverksette midlertidige korrigeringer på det eksisterende NOx-behandlingssystemet.

Dette bidrar til å fastslå den beste strategien for at systemet ditt kan oppfylle kravene dine på en pålitelig måte når det gjelder NOx-reduksjon eller reduksjon av driftskostnadene.

Utfra simuleringer og resultatene av vurderingene kan Yaras eksperter optimalisere det eksisterende reduksjonssystemet ditt for nitrogenoksider. NOx-utslippsnivåene vil bli redusert effektivt, og reduksjonsnivåene kan til og med garanteres. Forbruket av NOx-reduksjonsmiddel vil bli optimalisert for å sikre maksimal ytelse uten overinnsprøytning, slik at reagenskostnadene blir redusert.

Hvis du er interessert i en teknisk kontrollanalyse for å optimalisere reduksjonen av NOx, kan du kontakte ekspertene våre på teknologi for NOx-reduksjon.

Finn ut mer om SNCR- og SCR- systemer her.

Oppgradere NOx-kontrollsystemet for å optimalisere kostnadseffektiviteten eller oppfylle nye lovpålagte krav

Etterhvert som det kommer nye standarder for utslipp av NOx, kan det hende at de nåværende tiltakene dine for å redusere NOx ikke holder takt med disse lovendringene. Industriutslippsdirektivet vil tre i kraft fra 2016.

Du har kanskje installert NOx-kontrollutstyr som ikke lenger oppfyller de nye standardene? Du har kanskje også vansker med å få tak i reservedeler til dette systemet, eller kanskje de har blitt dyrere? Disse problemene kan løses ved å oppgradere det nåværende systemet ditt med de nyeste teknologiene.

Yara er en verdensleder når det gjelder SNCR-installasjoner. Vi kan evaluere og måle evnen systemet ditt har til å redusere NOx og deretter anbefale hvordan systemet kan oppdateres for å forbedre ytelsen. Oppgradering av systemet betyr:

 • bytte eller oppgradere deler av det opprinnelige utstyret for å optimalisere strømmen av reduksjonsmiddelet
 • oppdatere dataprogrammer for å forbedre funksjonaliteten til systemet
 • bytte ut elektroniske systemer som ikke lenger selges av originalprodusenten, med ny teknologi

Hvis du vil ha mer informasjon om teknisk kontroll og eventuell oppgradering av systemet ditt for å redusere NOx-utslipp, kan du kontakte ekspertene våre på NOx-reduksjonsteknologi.

Yaras anlegg i Europa

Yara Porsgrunn
 • Porsgrunn, Norge
 • Le Havre, Frankrike
 • Sluiskil, Nederland
 • Ferrara, Italia
 • Brunsbüttel, Tyskland