NOx-reduksjon med Yaras SNCR: en fungerende teknologi som krever lite investering

Reduksjonsteknologien uten katalysator (SNCR) er en metode for å redusere utslipp av nitrogenoksider (NOx) ved å sprøyte reagensen inn rett over forbrenningen, der temperaturen er mellom 850 og 1050 °C. SNCR-teknologi er i utbredt bruk i sementfabrikker, søppelforbrenningsanlegg, biomassekjeler eller kjeler med konvensjonelt drivstoff.

Yara SNCR-systemet er kostnadseffektivt og gir samtidig høy ytelse.

Nøkkelparametrene for en vellykket drift av kostnadseffektiv SNCR-teknologi er:

  • utformingen og ytelsen til injektorene
  • optimalisering og programmering av styreenheten
  • plasseringen av innsprøytningspunktene
  • temperaturvinduet ved innsprøytningspunktet
  • valget av reagens
  • mulig oppholdstid

Med SNCR-systemer installert på mer enn 200 anlegg verden over har Yara utviklet og optimalisert et fungerende SNCR-system for industrianlegg.

Under optimale prosessforhold kan opptil 80 % NOx fjernes med Yaras SNCR-teknologi.

Yara er en global leder innen produksjon og installasjon av SNCR-systemer

I oktober 2011 kjøpte Yara opp Petro Miljö, en leder innen SNCR-teknologi med over 200 systemer installert verden over. Yara ga selskapet et nytt navn samtidig som det beholdt ekspertteamet som har en grundig kunnskap om kundenes prosesser og behov i forskjellige industrisektorer, f.eks. sementfabrikker, forbrenningsanlegg, vannkjeler, termikk, biomassekjeler og glassfabrikker.

 

If you are interested by the installation or maintenance of scr / SNCR system:

please contact our expert of NOx reduction system.

Why choose SNCR?

Hvorfor velge et SNCR-system?

Kostnaden for reduksjonsteknologien uten katalysator (SNCR) er svært lav sammenlignet med SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction). SNCR kan dessuten installeres i løpet av et par dager på arbeidsstedet ditt fordi hele systemet er utformet i forhåndsmonterte rammer og har blitt forhåndstestet på verkstedene våre.

SNCR-systemytelse

Yaras SNCR-system er basert på sammensetningen av moduler med høy ytelse, som kan tilpasses for å sikre at NOx-utslippskontrollprosessen din oppfyller de lovpålagte kravene, f.eks. IPPC-direktivet eller Industriutslippsdirektivet.

Vi installerer nøkkelferdige systemer basert på standard eller spesialtilpassede moduler. Yara kan også samarbeide med deg for å optimalisere, endre eller oppdatere det eksisterende SNCR-systemet for å passe akkurat dine behov.

Med vår kunnskap og lange erfaring har Yara oppnådd optimal effektivitet i hele SNCR-systemet, særlig ved å programmere PLS og injektorene for å oppnå usedvanlig høy grad av NOx-reduksjon.

Yaras SNCR-teknologi sikrer:

  • maksimum 80 mg/Nm₃ NOx fra søppelforbrenningsanlegg 
  • reduksjon på 80 % av NOx i tørre prosesser under produksjonen av klinker på sementfabrikker 
  • reduksjon av NOx-utslipp på rundt 60 % i vannkjeler

Yara har et mobilt SNCR-testanlegg som kan følge deg på prosjektene dine. Denne enheten kan tilby en fullstendig test av teknisk og miljømessig gjennomførbarhet på anlegget ditt. I tilfelle uvanlige prosesser eller når NOx-reduksjonskravene er svært spesifikke, anbefaler vi en prøvefase. Teamet vårt kan organisere testing med det spesialiserte prøveanlegget i en periode på noen dager på anlegget ditt uansett hvor det måtte være. Yaras erfaring på dette området er svært viktig: Den garanterer utslippsnivåer av NOx, NH₃-slip og reagensforbruk for hvert enkelt prosjekt.

Case-studie av 14 sementfabrikker (artikler på engelsk)