SNCR/SCR-hybridsystemer

De seneste årene har det skjedd en utvikling av hybridsystemer for NOx-reduksjon som bruker en kombinasjon av SCR- og SNCR-teknologier. Disse hybridsystemene reduserer nivået av nitrogenoksider (NOx) i forbrenningsgassen med en hydrokarbonbehandling i 2 trinn: Selective Non-Catalytic Reduction (SNCR) fulgt av Selective Catalytic Reduction (SCR).

Power plant

Hvorfor velge et SNCR/SCR-hybridsystem?

Et hybridsystem kan være et interessant alternativ til å installere et enkelt SCR-system. Hybridsystemer hjelper deg med å finne en balanse mellom investeringskostnader og driftskostnader. Dette er spesielt nyttig i tilfeller der:

  • det forventes en betydelig reduksjon av NOx-utslipp samtidig som det er nødvendig med fleksibel drift
  • det er begrenset plass til å installere katalysatoren
  • økning av trykkfallet er kritisk eller vil føre til høyere driftskostnader og betydelige investeringer

I slike tilfeller er hybridløsningen det beste valget: Den reduserer størrelsen på katalysatoren som skal installeres, og reduserer investeringen samt problemer med plassmangel på anlegget.

If you are interested by the installation or maintenance of scr / SNCR system:

please contact our expert of NOx reduction system.