N-målinger i høsthvete, 2024

N-målinger i høsthvete, 2023

N-målinger i høsthvete, 2022

Slik fungerer Yara N-målinger

Yara N-målinger utarbeides i mai-juni. Hensikten er å vise hvordan vekstforholdene påvirker jordas nitrogenfrigjøring og plantenes opptak av tilført nitrogen (N). Måling av N-opptak i ugjødsla ruter (nullruter) viser jordas bidrag til N-forsyningen.

Slik fungerer Yara N-målinger