YaraMila FULLGJØDSEL 12-4-18 mikro

Fullgjødsel 12-4-18 mikro er en klorfattig Fullgjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Inneholder i tillegg mikronæringsstoffene bor, mangan og sink. Beregnet på poteter og klorømfintlige hagebruksvekster. Ved lave P-AL verdier i jord bør en supplere med OPTI -P™ 0-20-0 eller OPTI -START ™ NP 12-23-0.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:

Større enn 4,0 mm: 20 %
4,0 mm - 2,0 mm: 79 %
Mindre enn 2,0 mm : 1 %

Volumvekt:
1,10 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:


Storsekk á 600 kg
Småsekk á 25 kg

Produksjonssted: Yara Glomfjord

Råd for bruk av produktet