Gi kornet en god start

De siste ukene har det vært kalde netter og det kjølige været virker mange plasser å vare til godt ut i påsken. Spesielt tidlig våronn blir det ikke, men det er ingen grunn til å utsette planlegging og forberedelser.

Denne sesongen er det ekstra høyt gevinstpotensial knyttet til å kunne prioritere gjødsel på områder som gir god respons og spare gjødsel på områder der det er grunnlag for å spare. Dette sikres med Yara N-Sensor® i kombinasjon med Yara sin gjødsel, en god gjødselspreder og deg som en dyktig korndyrker.

Vårgjødsling til høstkorn

Første gjødsling utføres ved vekststart når forholdene er gode og det er kjørbart uten å ødelegge. Det er riktig å vente med gjødsling til vi er rimelig sikre på at vinteren har takket for seg og vekstene er i startgropa. Er forholdene ugunstige ved for tidlig vårgjødsling risikerer vi at nitrogen tapes, det er ikke bra verken for lommebok eller miljø.

Snø og is skal være borte fra hele jordet og det viktige er at gjødsla er tilgjengelig når veksten starter. Med temperaturer godt på minussiden og heller ikke høy dagtemperatur, så haster det egentlig ikke med vårgjødsling. Men med datoen vi skriver nå, vet vi at forholdene raskt kan endre seg. Derfor er det viktig å følge værprognosene tett og sørge for at gjødsla er på plass når den behøves.

Årets overvintring har heldigvis gått bedre enn fjorårets. Ved normalt, gode høsthvetebestand, så blir det små eller ingen avlings- og kvalitetsforskjeller mellom N-mengder i størrelsesorden 7-10 kg N/daa. Anbefalingen blir derfor 8-9 kg N/daa i Fullgjødsel ved første gjødsling når skuddtettheten ligger i området 500-800 skudd/m2. Ved tynnere åkre kan det være fornuftig å gradvis øke til 11 kg N/daa dersom skuddantallet nærmer seg et minimum for å beholde åkeren, dvs. ned mot 100-150 skudd/m2. I for tette og frodige bestand ønsker vi ikke å stimulere til ytterligere vårbusking, da er tidsfaktoren mindre viktig og man kan også holde igjen på gjødselmengden ved første gjødsling. Hensikten med denne tilnærmingen er å bidra til at åkeren relativt tidlig regulerer ned antall skudd til et antall det er realistisk at kan føres fram til modning.

Første gjødsling skal gi en god start og fremme et mest mulig optimalt antall aks, ikke for få og heller ikke for mange. Det er sluttresultatet som teller og vi har flere muligheter seinere ved delgjødsling til å tilpasse total N-mengde til åkerens behov.

Sammenlignet med vårkorn etablerer høstkornet raskere et rotsystem som mer effektivt finner fosfor. Så om en vurderer å spare kostnader ved å velge en P-fattig gjødsel ved grunngjødsling medfører det mindre risiko i høstkorn enn i vårkorn.

Prinsippene og vurderingene for første gjødsling blir de samme for andre høstkornarter som høstbygg, høstrug og rughvete.

Strategi i vårkorn

Når det gjelder vårkornet så er vurderingene omkring grunngjødsling mer forutsigbare enn i høstkornet der man hver vår må gjøre tilstandsvurderinger. På grunn av høyt kostnadsnivå er det naturlig å være ekstra påpasselig med tilpasningene til sesongen. Og vi vil bare minne om at en god start legger grunnlaget, og vi anbefaler at det gis minst 8-9 kg N/daa i en Fullgjødsel® radgjødslet ved såing. Med tilpassede delgjødslinger seinere, i mengde og tidspunkt, vil avlingspotensialet kunne opprettholdes selv med en moderat grunngjødsling.

Kanskje kan det i år være lurt med flere tildelinger i mindre porsjoner enn du normalt gjør, dette for å optimalisere ekstra presist til vekstforhold, avlingsutsikter og hva som blir kornprisen. Med god logistikk og spredere med stor kapasitet kan delgjødsling skje på en veldig effektiv måte.