mai 07, 2024

Tid for første delgjødsling i høstkorn i sør

ved: Bernt Hoel

Det er full fart med våronn og de som fikk sådd i fjor høst rapporterer om fine høstkornåkere. Vårgjødslinga er gjennomført, neste gjødslingstiltak vil være å sørge for tilstrekkelig N-forsyning til strekningsfasen, da N-opptaket øker betydelig. Følg med på værmeldinga og sørg for å time første delgjødsling sånn at åkeren om mulig kan få noe nedbør mellom gjødsling og starten av strekningsveksten.

I sum for de to første gjødslingene viser det seg ofte at 14-17 kg N/daa er et fornuftig nivå til normalt, gode bestand.

Den første delgjødslingen ved begynnende strekning (stadium 30-31) er en nøkkel for å utnytte potensialet. Resultatene fra to felt med bra potensial i høsthvete i 2023 illustrerer dette på en god måte. I figuren under vises tre ulike N-nivå på første delgjødsling, det er 3, 6 og 9 kg N/daa gitt med YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S). Vårgjødslingen var den samme for alle tre, det var 8 kg N/daa gitt med YaraMila® Fullgjødsel. Og andre delgjødsling var også lik på de tre forsøksleddene, det var 3 kg N/daa gitt med OPTI-NS 27-0-0 (4S).

Figur 1. Effekt av ulike nivå på første delgjødsling (Stadium 30-31) med Yara Bela OPTI-NS 27-0-0 (4S) på avling, proteininnhold og avlingsverdi (minus gjødselkostnad). To felt 2023, NIBIO/NLR.

 

Økningen av første delgjødsling fra 3 til 6 kg N/daa ga en meravling på hele 66 kg/daa. Og enda viktigere, den løftet proteininnholdet over matgrensa, noe som hevet kornprisen med nesten 60 øre/kg. I sum innebærer dette at avlingsverdien (minus gjødselkostnad) steg med hele 722 kr/daa (kornpriser 2023). Det var ytterligere respons der første delgjødsling var 9 kg N/daa med OPTI-NS. Meravlingen sammenlignet med 3 kg N/daa ble da 122 kg/daa, proteininnholdet ble 12,3 % og avlingsverdien hele 991 kr/daa høyere enn der delgjødslingen var 3 kg N/daa.

Til spørsmålet om hva det spesielle fjoråret betyr for årets vekst og N-behov, så vil vi få mer svar på det utover i sesongen – og muligheter til å gjøre nødvendige tilpasninger seinere. Minner om N-Tester, som er kalibrert for intervallet vekststadium 37-59 i høsthvete, samt vekststadium 32-45 i høstrug. Bruk også Atfarm aktivt, der både biomasse-kartet og N-opptakskartet gir nyttig kunnskap om situasjonen i din åker. Når temperaturen kommer seg vil N-frigjøringa fra jorda ta seg opp. Egne null- og maksruter er enkle og gode hjelpemidler.

N-målingene i forsøksfelt i høsthvete i samarbeid med NLR og NIBIO er godt igang og vi oppfordrer til å følge med på disse.

I høstkornet er bladgjødsling med YaraVita® aktuelt ved begynnende strekning og åkerne kan raskt komme dit. Avlingsregistreringer og andre observasjoner har vist god effekt av YaraVita de siste sesongene. YaraVita® Gramitrel®, YaraVita® Mantrac Pro® og YaraVita® Solatrel® er de mest aktuelle preparatene, les mer her. Husk å sjekke blandetabeller dersom YaraVita-produktet skal blandes med andre preparater.