januar 11, 2024

Yara styrker satsingen på organiske gjødselprodukter med investering i Grønn Gjødsel

Yara går inn på eiersiden i den organiske og mineralorganiske gjødselprodusenten Grønn Gjødsel fra Rakkestad. Investeringen er en viktig del av Yaras strategiske satsing på bærekraftig matproduksjon.
Hånd med peletert organsik gjødsel på fabrikk
Hånd med peletert organsik gjødsel på fabrikk

10.01.2024 Oslo: Yara kunngjør i dag at de har kjøpt en majoritetsandel i Grønn Gjødsel AS. Selskapet er en ledende produsent av organisk/mineralorganisk gjødsel, med ny fabrikk i Rakkestad, i Østfold. Selskapet ble etablert i 2010 og er bygget opp de siste 20 årene av Janet og Lars Evju, med en sterk posisjon i det norske markedet. 

“Vår målsetning er å føre næringsstoff tilbake til jorda, og sørge for at ressursene blir utnyttet optimalt. Grønn Gjødsel har gjennom mange år bygget opp et spennende sortiment av gjødselprodukter som vil styrke og bredde den porteføljen Yara har fra før.”

Anders Trømborg, Markedsdirektør i Yara Norge

Produksjonen er strategisk plassert midt i Østfold, med nærhet til viktige jordbruksområder på Østlandet, men også med kort vei til spennende landbruksregioner i Sverige og Danmark. 

Investeringen i Grønn Gjødsel AS, er den tredje investeringen Yara gjør i det organiske gjødselsegmentet i Europa, og styrker Yaras strategiske satsing på organiske og resirkulerte gjødselprodukter. Lignende investeringer er tidligere gjort i Yara Ecolan i Finland i 2021, Agribios i Italia i 2023 og nå i Norge.  

"Vi er glade for å slå oss sammen med Yara," sier Janet og Lars Evju, gründere og tidligere majoritetseiere i Grønn Gjødsel A/S.  

- Dette er en spennende tid for oss når vi nå bringer vår ekspertise innen organisk-basert gjødsel sammen med en av verdens ledende mineralgjødselprodusenter. Vi gleder oss til å ta fatt på dette nye eventyret, som markerer begynnelsen på en ny og spennende fase i utviklingen av Grønn Gjødsel AS i Rakkestad», sier de to. 
- "Dette er en spennende tid for oss når vi nå bringer vår ekspertise innen organisk-basert gjødsel sammen med en av verdens ledende mineralgjødselprodusenter. Vi gleder oss til å ta fatt på dette nye eventyret, som markerer begynnelsen på en ny og spennende fase i utviklingen av Grønn Gjødsel AS i Rakkestad", sier de to. 

Janet og Lars Evju startet selskapet hjemme på gården i Rakkestad, med utgangspunkt i overskudd av organisk gjødsel fra egen kyllingproduksjon. Gradvis har de utvidet råstoffgrunnlaget og sortimentet, og tatt en ledende posisjon i et raskt voksende marked. I 2023 sto den nye fabrikken på Rudskogen klar og produksjonen flyttet inn i moderne produksjonslokaler tilpasset formålet.  

Analyser av mer enn hundre langvarige gjødslingsforsøk viser at gjødslet jord har høyere innhold av organisk materiale enn det ugjødslet dyrka jord har. I over 65 år har Yara målt effektene av balansert jordbruk med og uten gjødsling på sin forskningsgård i Hanninghof i Tyskland. Resultatene viser at innholdet av karbon i jorda er høyest med en kombinasjon av organisk gjødsel og mineralgjødsel.  

Investeringen i Grønn Gjødsel AS gjør det mulig for Yara å tilby en kombinasjon av organisk-basert gjødsel og mineralgjødsel for å fremme god jordhelse og vekstenes robusthet. Fabrikken i Rakkestad gir også nye muligheter innen resirkulering og bedre ressursutnyttelse av restfraksjoner fra Yaras egen mineralgjødselproduksjon, og fra virksomheter med organiske restfraksjoner. Balansert gjødsling, sammen med god landbrukspraksis for øvrig og digitale verktøy, legger til rette for et regenerativt jordbruk med høy produktivitet og lav miljøbelastning. 

"Vi har mye å lære både når det gjelder råvarer, produksjon og ferdige produkter, og vi gleder oss stort over muligheten til å ta del i den videre utviklingen av Grønn Gjødsel," avslutter Anders Trømborg, Markedsdirektør i Yara Norge. 

Les mer om Yaras standpunkt innen organisk gjødsel: Yara's position on organic farming (pdf, 3.4 MB)

Om Grønn Gjødsel  

Grønn Gjødsel AS (GG) er landets ledende produsent av organisk- og mineralorganisk gjødsel til landbruk og privatmarkedet. GG ble etablert av Janet og Lars Evju for 20 år siden på gården deres i Rakkestad i Østfold. Siden oppstarten har selskapet vokst ut av de opprinnelige produksjonslokalene og høsten 2023 flyttet GG inn i et nytt og tidsriktig produksjonslokale på Rudskogen i Rakkestad. Ny infrastruktur gir GG mulighet til ytterligere vekst både innlands og i eksportmarkedet. GGs navn og varemerke representerer kvalitet og tillit i markedet, og sammen vil GG med Yara i ryggen utvikle markedsposisjonen ytterligere.»

Om Yara

Yaras oppdrag er å brødfø verdens befolkning på en bærekraftig måte og ta vare på jorda. Strategien vår er basert på bærekraftig verdiskaping gjennom å kutte utslippene fra produksjon av gjødsel og skape utslippsfrie energiløsninger, til glede for våre kunder, aksjonærer, ansatte og samfunnet generelt.   

For å oppfylle ambisjonen vår å skape en matfremtid på lag med naturen, utvikler vi digitale verktøy til presisjonslandbruk og jobber tett med samarbeidspartnere i alle ledd i matverdikjeden for å fremme mer effektive og bærekraftige løsninger.   

For å drive frem det grønne skiftet innen skipsfart, gjødselproduksjon og andre kraftintensive industrier, setter vi fart på markedet for hydrogen gjennom vår satsning på ren ammoniakk.   

Yara ble etablert i 1905 for å bekjempe hungersnøden i Europa og er i dag verdens ledende plantenæringsselskap. Yara har 17 500 ansatte i om lag 60 land, og bærekraft er en integrert del av vår forretningsmodell. I 2022 hadde Yara en omsetning på 24,1 milliarder USD.