desember 05, 2023

Langtidsstudie fastslår: Mineralgjødsel bidrar til et bærekraftig jordbruk

En langtidsstudie gjennomført ved Yaras forskningssenter Hanninghof i Dülmen i Tyskland fastslår at bruken av mineralgjødsel er med på å sikre et bærekraftig jordbruk. Målet med studien, som strakte seg over en periode på 65 år, var å lære mer om langtidseffekten av ulike former for tilføring av næringsstoffer i jordbruket. Maratonstudien konkluderte med at en balansert tilførsel av mineralgjødsel bidrar til et bærekraftig jordbruk med minimal negativ påvirkning på miljøet.
Traktor kjører over testfelt ved Hanninghof i Dülmen, Tyskland
Traktor kjører over testfelt ved Hanninghof i Dülmen, Tyskland

Studien, som ble påbegynt i 1958, viser tydelig at en balansert tilførsel av næringsstoffer er helt avgjørende for å sikre god jordhelse. Denne nye kunnskapen er nyttig for å takle utfordringene det globale matsystemet står overfor, og kan bidra til en mer effektiv ressursforvaltning som gir oss et mer robust matsystem – samtidig som vi tar vare på miljøet. 

“Det globale matsystemet står overfor noen reelle utfordringer: Vi er nødt til å produsere mer næringsrik mat for å brødfø en økende verdensbefolkning.”

Rejane Souza, SVP Global Innovation i Yara International

«Samtidig må vi endre måten vi produserer mat på, så vi kan sikre en sunnere matjord, kutte klimagassutslipp og skape et mer bærekraftig matsystem. Denne studien viser at hvis bønder tilfører de rette næringsstoffene – i riktig mengde, til rett tid og på rett sted – så lønner det seg, både miljømessig og økonomisk,» sier Souza. 

Jordhelsen endrer seg sakte, så forholdet mellom tilføring av næringsstoffer og matjordas fruktbarhet må studeres over tid. Skal man evaluere hva slags effekt tilførsel av et bestemt næringsstoff har på matjorda, må det overvåkes lenge og dokumenteres grundig. Det kan ta flere tiår før endringene kommer til syne, for eksempel gjennom kvaliteten på avlingene og jordbrukets påvirkning på miljøet – eller vice versa.

Hver gang bonden høster eller planter, forsvinner næringsstoffer fra jorda. Skal en opprettholde størrelsen og kvaliteten på avlingene, må en erstatte disse stoffene på en effektiv måte. En ubalansert tilføring av næringsstoffer har liten effekt og kan gjøre stor skade på miljøet. Hanninghof-studien viser at den beste måten å drive et effektivt og bærekraftig jordbruk på, er å bruke en balansert kombinasjon av mineralgjødsel og organisk gjødsel. 

«Jordbrukets tette bånd til verdensøkonomien, store og små samfunn i hele verden og biologisk mangfold gjør det til en av de viktigste bastionene for bevaring av natur over hele kloden», sier Dr. Dejene Eticha, seniorforsker hos Yara. «Mer enn seks tiår med forskning viser at en balansert tilførsel av både mineralgjødsel og organisk gjødsel styrker alle aspekter ved bærekraftig jordbruk. Denne vitenskapelige tilnærmingen til gjødsel og gjødsling er et direkte resultat av bærekraftig matproduksjon fordi man har vist at bærekraft øker både størrelsen og kvaliteten på avlingene, og at bondens inntjening øker.» 

Viktige funn i Hanninghof-studien

  • Bedre jordhelse: Tilførsel av både mineralgjødsel og organisk gjødsel økte mengden karbon i jorda sammenliknet med jordstykker der man ikke brukte noen form for gjødsel. Dette ble også observert i andre langtidsstudier rundt omkring i verden, både Magruder i Oklahoma og Lawrence Aula (2016) rapporterte om en betydelig økning i mengden karbon og organisk materiale ved tilførsel av enten nitrogen eller fosfor, eller en kombinasjon av nitrogen, fosfor og kalium – sammenliknet med jordstykker som ikke ble gjødslet. 
  • Mer effektiv bruk av vann: Bruken av nitrogen-, fosfor-, kalium- og magnesiumgjødsel førte til et mer effektivt vannbruk enn når man utelukkende brukte organisk gjødsel – eller ingen gjødsel i det hele tatt. Når man sluttet å tilføre næringsstoffer, sank vannbrukseffektiviteten med opp mot 63 prosent. 
  • Økte inntekter: En balansert tilførsel av næringsstoffer i form av nitrogen-, fosfor-, kalium- og magnesiumgjødsel resulterte i større og bedre avlinger og høyere inntekter. Når man sluttet å bruke mineralgjødsel, sank størrelsen og kvaliteten på avlingene og førte til et økonomisk tap på mellom 89 og 812 US dollar per hektar.

Studien – Effect of Balanced and Integrated Crop Nutrition on Sustainable Crop Production in a Classical Long Term Trial – ble gjennomført av forskerne Melkamu Jate og Joachim Lammel. Hanninghof-prosjektet benyttet seg av 16 jordstykker med ulike avlinger som fikk enten organisk gjødsel, mineralgjødsel (kalium, kalsium, nitrater og magnesium), ulike kombinasjoner av disse to, eller ingenting i det hele tatt. 

Les mer forskningsprosjektet her.

Om Yara Agronomic Research and Development (YARD)

Yara Agronomic Research and Development (også kjent som YARD) er et mangfoldig og engasjert globalt team med bred ekspertise. YARD fokuserer på innovasjon og verdifangst gjennom å sikre et solid agronomisk innhold i all utvikling av nye Yara-løsninger, og på å forbedre eksisterende løsninger uavhengig av hva slags type løsning det dreier seg om – gjødsel, biostimulanter, anbefalinger, verktøy, tjenester eller kunnskapsdeling.