YaraMila FULLGJØDSEL 25-2-6

Svovelrik Fullgjødsel med høyere innhold av nitrogen og lavere innhold av fosfor og kalium enn noen annen Fullgjødsel.

Anbefales bare til ensidig planteproduksjon på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand. Kan brukes på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller kaliumrik Fullgjødsel om våren.

Kornform: Prillet/granulert

Kornstørrelse (prillet):
Større enn 4,0 mm: 3 %
4,0 mm - 2,0 mm: 90 %
Mindre enn 2,0 mm: 7 %

Kornstørrelse (granulert):
Større enn 4,0 mm: 15 %
4,0 mm - 2,0 mm: 83 %
Mindre enn 2,0 mm: 2 %

Volumvekt (prillet): 0,95 +/- 0,05 kg pr. dm3

Volumvekt (granulert): 1,02 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Porsgrunn (prillet), Yara Glomfjord (granulert)

Råd for bruk av produktet

* ALL CROPS (FIELD GROWN)

Alle avlinger (felt dyrket): Til vurdering neste sesong for å forhindre mangelsykdommer.

Cereals

Korn: Kontakt Yara for gjødslingsråd