YaraMila FULLGJØDSEL 22-3-10

YaraMila Fullgjødsel 22-3-10 er en nitrogenrik Fullgjødsel med lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium.

Mest brukt til korn og oljevekster på jord i middels til god næringstilstand på Østlandet og deler av Trøndelag. Også aktuell til gras på middels næringsrik jord.

Kornform: Prillet/Granulert

Kornstørrelse prillet:
Større enn 4,0 mm: 3 %
4,0 mm - 2,0 mm: 90 %
Mindre enn 2,0 mm: 7 %

Volumvekt prillet: 0,98 +/- 0,05 kg pr. dm3

Kornstørrelse granulert:
Større enn 4,0 mm: 20 %
4,0 mm - 2,0 mm: 79 %
Mindre enn 2,0 mm: 1 %

Volumvekt granulert: 1,03 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg (prillet og granulert)
Småsekk á 25 kg (kun granulert)

Produksjonssted: Yara Porsgrunn (prillet) og Yara Glomfjord (granulert)

Råd for bruk av produktet

* ALL CROPS (FIELD GROWN)

Alle avlinger (felt dyrket): Til vurdering neste sesong for å forhindre mangelsykdommer.