YaraMila FULLGJØDSEL 22-2-12

Nitrogenrik Fullgjødsel med spesielt lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium. Spesielt aktuell til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og til korn og oljevekster på fosforrik jord med lite kaliumreserver.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse (granulert):
Større enn 4,0 mm: 15 %
4,0 mm - 2,0 mm: 83 %
Mindre enn 2,0 mm: 2 %

Volumvekt (granulert): 1,02 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg

Produksjonssted:
Yara Glomfjord (granulert)

Råd for bruk av produktet

* ALL CROPS (FIELD GROWN)

Alle avlinger (felt dyrket): Til vurdering neste sesong for å forhindre mangelsykdommer.