YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11

Til korn og oljevekster på middels næringsrik jord. Spesielt egnet til grunngjødsling i kombinasjon med delgjødsling med Kalksalpeter™ eller annen N-gjødsel i vekstsesongen. Også egnet til vårgjødsling av eng på fosforfattig jord.

- På skifter der man hvert år høster store avlinger.
- Næringsfattig jord, fordi kornet responderer bra på tilstrekkelig mengder fosfor og kalium på slike jordtyper.
- Fullgjødseltypen er tilpasset presisjonslandbruk med bruk av Yara N-Sensor.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Større enn 4,0 mm: 20 %
4,0 mm - 2,0 mm: 79 %
Mindre enn 2,0 mm: 1 %

Volumvekt:1,04 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Glomfjord