YaraMila FULLGJØDSEL 18-3-15

Fullgjødsel 18-3-15 er en kalium-og svovelrik Fullgjødsel med moderat innhold av fosfor.

Primært til gras i kystområdene og i kaliumfattige innlandsstrøk der det ikke brukes husdyrgjødsel. Også egnet til korn og oljevekster på kaliumfattig jord og til en del grønnsakskulturer.


Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Større enn 4,0 mm: 10 %
4,0 mm - 2,0 mm: 85 %
Mindre enn 2,0 mm: 5 %

Volumvekt: 1,04 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg
Småsekk á 25 kg

Produksjonssted: Yara Glomfjord