YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-13

Fosfor-og kaliumrik fullgjødsel. Tilpasset jord med middels til lav P-og K-status. Særlig godt egnet som grunngjødsling til korn i en strategi med delt gjødsling. Tilgjengelig fra høsten 2020.

YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-13 gjør comeback

Yara Norge gjør en viktig endring i sortimentet. YaraMila Fullgjødsel 17-5-13 kommer på plass igjen etter noen år ute av sortimentet, og den erstatter Fullgjødsel 21-6-6.

Se produktinformasjon