YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-13

Fosfor-og kaliumrik fullgjødsel. Tilpasset jord med middels til lav P-og K-status. Særlig godt egnet som grunngjødsling til korn i en strategi med delt gjødsling. Tilgjengelig fra høsten 2020.