YaraMila FULLGJØDSEL 8-5-19 mikro

Klorfattig Fullgjødsel med høyt innhold av fosfor, kalium, magnesium og svovel. Inneholder i tillegg mikronæringsstoffene bor, kobber og mangan.

Velegnet til poteter, grønnsaker og bær. Til poteter kan en grunngjødsle med Fullgjødsel 8-5-19 mikro om våren og delgjødsle med YaraLiva Kalksalpeter™ eller YaraLiva Nitrabor i vekstsesongen.


Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Større enn 4,0 mm: 8 %
4,0 mm - 2,0 mm : 90 %
Mindre enn 2,0 mm: 2 %

Volumvekt: 1,2 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:

Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Finland