YaraLiva NITRABOR

Nitrabor er Kalksalpeter tilsatt 0,3 % bor. Brukes særlig til delgjødsling i borkrevende kulturer som for eksempel potet og flere grønnsaks- og bærkulturer.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
4,0 mm - 2,0 mm: 90%
Mindre enn 2,0 mm: 10 %

Volumvekt: 1,10 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg
Småsekk á 25 kg

Produksjonssted: Yara Porsgrunn