YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S)

Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel. Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, med tanke på å dekke svovelbehovet og der behovet for P og K er dekket.

Kornform: Granulert

Volumvekt: 1,0 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Rostock, Tyskland

Råd for bruk av produktet

* ALL CROPS (FIELD GROWN)

Alle avlinger (felt dyrket): Til vurdering neste sesong for å forhindre mangelsykdommer.

Blomkål

15-25 kg OPTI-NS 27-0-0-(4S)/daa, 2-3 ganger pr sesong.

Cereals

Korn: Del- eller tilleggsgjødsling med nitrogen under normale forhold. Gir samtidig svovel i en optimal kombinasjon med nitrogenet. Nitrogen i høvelige mengder for dekking av behovet til avling og kvalitet; 10-40 kg/daa, store variasjoner i behovet etter forholda.