OPTI-START 12-23-0

Fosforrik gjødseltype. Beregnet brukt som startgjødsel om våren i korn, spesielt på fosforfattig og kald jord. Brukes sammen med en Fullgjødseltype hvor hoveddelen av N,P og K tilføres.

Gjødseltypen krever at man har tilleggsutstyr til kombimaskin for å få plassert den sammen med såkornet, mens Fullgjødsel tilføres separat i gjødsellabben.

Forsøk har foreløpig vist best utslag i bygg. Normal dosering på 4 kg/daa av gjødseltypen gir ca. 1,0 kg fosfor og 0,5 kg ammonium-nitrogen pr. daa. Brukes sammen med en vanlig Fullgjødsel-type hvor hoveddelen av N, P og K tilføres.

Kornform: Granulert

Volumvekt: 0,93 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Småsekk á 30 kg på 600 kg pall

Produksjonssted: Yara Finland