Spredetabeller

Spredetabeller fra sprederprodusentene som har testet Yaras gjødsel.

Riktig gjødselspredning er en forutsetning for å få en god utnyttelse av næringsstoffene i mineralgjødsla.  

Amazone

Bogballe

Kverneland Accord

Sulky

Bredal

Rauch

Vicon