Spredetabeller

Spredetabeller fra sprederprodusentene som har testet Yaras gjødsel.

Jevn gjødselspredning er en forutsetning for å få en god utnyttelse av næringsstoffene i mineralgjødsla. Det anbefales å velge gjødseltyper som det finnes spredetabeller for, slik at næringsstoffene blir spredd jevnt over jordet.

Amazone

Bogballe

Kverneland Accord

Rauch

Vicon