Sørg for riktig spredning av mineralgjødsel

Godt vedlikehold, riktig innstilling og riktig bruk av gjødselsprederen er avgjørende for et bra sluttresultat. På denne siden vil du finne generell informasjon om spredning av mineralgjødsel, spredertabeller fra de ulike sprederfabrikantene, samt konkrete råd for bruk av sentrifugalspredere. 

Spredertabeller

Yaras mineralgjødseltyper blir testet hos de mest brukte sprederfabrikantene, og resultatene gir grunnlag for deres veiledende spredetabeller.  

Se spredertabeller her

 

Husk dette før du sprer mineralgjødsel:

  • Følg sprederfabrikantens råd for vedlikehold, innstilling og kalibrering. Les instruksjonsboka!  
  • Granulert eller prillet mineralgjødsel – bruk anbefalt innstilling for den aktuelle gjødseltypen. 
  • Notater fra tidligere år er nyttige for å kunne foreta nødvendige justeringer.
  • Ta dreieprøve. 
  • Sørg for å ha ei rist over gjødselbeholderen med maskevidde på ca. 10 mm. Dette  reduserer risiko for stopp i utmating på grunn av klump, plastrester fra emballasje e.l. 
  • Rengjør sprederen regelmessig. 
  • Spyl sprederen med vann etter hver dags kjøring. 
  • Det anbefales å tømme sprederen daglig, dersom dette ikke er hensiktsmessig anbefales det å dekke over spreder og utmatningsorganer dersom det skal stå mineralgjødsel i sprederen.
  • Har mineralgjødsla høyt støvinnhold er daglig renhold ekstra viktig da gjødselstøv tiltrekker seg fuktighet og kan føre til tilstopping av utstyr og ujevnt sprederresultat.  

Råd ved bruk av sentrifulgalspreder

Mange bruker sentrifugalspreder ved spredning av mineralgjødsel. 

Les mer her