Hvordan fungerer Yara N-Sensor®?

N-Sensor bestemmer nitrogenbehovet ved å måle det reflekterte lyset i forskjellige bølgelengder fra vegetasjonen.

Indirekte ved å måle klorofyllets grønnfarge og den totale biomassen. Hvert sekund måles lyset over et areal på ca 50 m². Utstyret er designet til å operere uavhengig av hastighet og bredde. 

N-sensoren måler lys med bølgelengder som er spesifikke for klorofyll og plantenes biomasse. Den anslår totalmengden av absorbert nitrogen, beregner så den optimale mengden nitrogen som bør tildeles ved delgjødslingen. Deretter sender den riktige signaler til sprederens eller sprøytas datamaskin som så justerer og doserer gjødselmengden og evnt plantevernmidlene som skal tilføres. Dette med variasjon fra skifte til skifte og ikke minst variasjon innen skiftet. 

Hele prosessen med å måle lysrefleksjonen og bestemme nitrogenbehovet og gjødselmengder som skal tildeles gjøres på et øyeblikk. Agronomi i sanntid har blitt virkelighet.

Presisjonsgjødsling med ny teknologi

Tilpassing av gjødslingen til et hvert punkt i åkeren er en av de viktigste målene med presisjonslandbruk. For å justere gjødselmengden er det nødvendig å bruke sensorer som lesere plantenes tilstand for så å kunne fastslå deres behov. Måling på litt avstand gir muligheten til å utføre disse tilpasningene hurtig, med god presisjon og til lave kostnader. N-Sensoren har blitt utviklet for å måle nitrogeninnholdet i en vekst ved å måle den reflekterte grønnfargen i tillegg til biomassen i åkeren, og samtidig gi en umiddelbar justering av gjødseldoseringen under spredning ved de ulike delgjødslingstidspunktene.

Fordeler ved Yara N-Sensor®

 • Enkel å bruke 
 • Tilfører optimal mengde nitrogen til alle punkter på jordet etter varierende behov. 
 • Forbedrer vekstpotensiale til alle enkeltplanter over hele jordet. 
 • Reduserer rest-nitrogen i jorda etter høsting. 
 • Tilpasset gjødsling som reduserer risikoen for N-avrenning og tap av nitrogen til miljøet. 
 • Redusert gjødsling og sparte kostnader. 
 • Reduserer risikoen for legde. 
 • Jevnere modning og jevnere kvalitet over hele åkeren. 
 • Reduserer tid og kostnader ved høstingen. 
 • Økt treskekapasitet
 • Reduserer tørkebehovet
 • Øker avlingen og fortjenesten