Hvordan anlegge nullruter og maksruter hvor man senere skal gjøre målinger med Yara N-Sensor?

En nullrute er et område i åkeren hvor man ikke gjødsler. Nullruten gir en indikasjon på jordens frigjøring av N (mineralisering), og dette har stor betydning for behovet for tilført gjødsel i den enkelte sesongen. En maksrute er et område i åkeren hvor en gir noe ekstra nitrogen enn i resten av åkeren. Ruten kan gi en god indikasjon på om det er behov for ytterligere N i sesongen. For å kunne måle i null- og maksruter med Yara N-Sensor må rutene være store nok.


Med en Classic N-sensor (blå og grå) må rutene være minimum 12 x 6 meter, og med en ALS/ALS2 sensor må den være minimum 6x4 meter. Se beskrivelse under:

N-sensor nullrute 2.png

 

N-sensor nullrute 1.png

 

 

Hva er en nullrute?

En nullrute er et område i åkeren hvor man ikke gjødsler. Nullruten gir en indikasjon på jordens frigjøring av N (mineralisering), og dette har stor betydning for behovet for tilført gjødsel i den enkelte sesongen. Forgrøde, jordart, temperatur og fuktighet er typiske faktorer som påvirker den totale mengden N som mineraliseres i sesongen. Frigjøringen skjer gradvis. Ved kjølige temperaturer går det langsommere, og i våre N-målingsforsøk har vi sett at N-mineraliseringen kan variere flere kilo per dekar mellom år og felt. Ettersom værforhold i stor grad påvirker mineraliseringen gir måling med N-Sensor et bedre estimat av N-tilgangen enn gjennomsnittlige tabellverdier.

Etablering av nullruter

I høstkorn anlegges nullruter ved hjelp av en presenning og teltpinner. Legg presenning over de utvalgte stedene på skiftet før hver gjødsling, og fjern den etterpå uten å få gjødsel inn på ruten. Å anlegge en nullrute i vårkorn forutsetter at man slår av utmatingen av gjødsel på kombisåmaskiner.

Når det så skal delgjødsles er det aktuelt å opprettholde nullruten til vurderinger senere i sesongen. Da er det enklest å dekke ruten med en lett presenning, og feste den med teltpinner. Etter gjødsling fjernes den forsiktig, uten å spille gjødsel inn på nullruten.

Maksruter

En maksrute er et område i åkeren hvor en gir noe ekstra nitrogen enn i resten av åkeren. Ruten kan gi en god indikasjon på om det er behov for ytterligere N i sesongen. Begynner åkeren å lysne rundt om maksruten betyr det at det er høy tid for å gjødsle. Skulle åkeren lysne uten at maksruten skiller seg fra åkeren rundt om, kan det bety at det er noe annet enn nitrogen som mangler. En maksrute på 3x3 m. med 4 kg N/daa ekstra anlegges ved å spre ut 0,13 kg eller 1,2 dl YaraBela® OPTI-NS 27-0-0  (4S) (en liten kaffekopp) på et middels godt areal. Med YaraLiva® Kalksalpeter bruker man 0,23 kg eller 2,5 dl vare.

Formelen for å regne ut andre mengder er (Kg N som ønskes tilført) / (N-prosent i gjødsla) x (ønsket areal). F.eks. 4 kg N/0,22 (hvis man f.eks. bruker Fullgjødsel 22-3-10) x 0,024 hvis maksruten er 6 x 4 meter = 0,44 kg ekstra som spres ut for hånd.

Husk å markere ruten slik at den kan kjennes igjen.