Gi kornet en god start

Vinteren takker for seg og en ny vekstsesong er på gang. Som vanlig gjelder det å gripe mulighetene og utnytte årets potensial.

Med Yara N-Sensor® kombinert med Yara sin gjødsel og din kunnskap og erfaring ligger alt til rette for å utnytte gevinstpotensialet knyttet til å kunne prioritere gjødsel på områder som gir god respons og spare gjødsel på områder der det er grunnlag for å spare.


Vårgjødsling til høstkorn

Tidlig gjødsling var gunstig på Østlandet i fjor, da april og mai ble uvanlig tørr og det tok tid før gjødsla ble tilgjengelig. Kalde netter, inntil ganske nylig, la til rette for at en del høstkorndyrkere i de tidligste områdene har utført årets første gjødsling på ei kjørbar teleskorpe. De fleste har imidlertid fortsatt gjødsla i storsekkene i påvente av laglig vær og føre. Næringsopptaket er uansett lavt i starten og det er liten risiko for tap av potensial. Men siden vi nå er halvveis i april og temperaturen er stigende vil det være riktig å gjødsle så snart forholdene er laglige.

Til normalt, gode høsthvetebestand, så viser erfaring og forsøk små eller ingen avlings- og kvalitetsforskjeller mellom N-mengder i størrelsesorden 7-10 kg N/daa ved vårgjødsling. Anbefalingen er derfor 8-9 kg N/daa i Fullgjødsel ved første gjødsling når skuddtettheten ligger i området 500-800 skudd/m2. Til tynnere åkre kan det være fornuftig å gradvis øke til 11 kg N/daa dersom skuddantallet nærmer seg et minimum for å beholde åkeren, dvs. ned mot 100-150 skudd/m2. I for tette og frodige bestand ønsker vi ikke å stimulere til ytterligere vårbusking, da bør man holde igjen på gjødselmengden ved første gjødsling og heller flytte noe av mengden til neste gjødsling. Har åkeren allerede minst 2-3 skudd pr. plante er det ønskelig å ta vare på de skuddene som er der, men vi behøver ingen ytterligere busking på våren for oppnå full avling.

Det er ønskelig å bidra til at åkeren relativt tidlig tilpasser antall skudd til et antall det er realistisk at kan føres fram til modning. Første gjødsling skal gi en god start og fremme et mest mulig optimalt antall aks, ikke for få og heller ikke for mange. Det er sluttresultatet som teller og vi har flere muligheter seinere ved delgjødsling til å tilpasse total N-mengde til åkerens behov.

Sammenlignet med vårkorn etablerer høstkornet raskere et rotsystem som mer effektivt finner fosfor. Så om en vurderer å spare kostnader ved å velge en P-fattig gjødsel ved grunngjødsling medfører det mindre risiko i høstkorn enn i vårkorn.

Prinsippene og vurderingene for første gjødsling blir de samme for andre høstkornarter som høstbygg, høstrug og rughvete. Største forskjellen er utviklingsrytmen, der særlig høstbygg og -rug utvikler seg raskt og behøver videre oppfølging tidligere enn høsthvete.


Strategi i vårkorn

Når det gjelder vårkornet så er vurderingene omkring grunngjødsling mer forutsigbare enn i høstkornet der man hver vår må gjøre tilstandsvurderinger. Vi vil bare minne om at en god start legger grunnlaget, og vi anbefaler at det gis 8-10 kg N/daa i en Fullgjødsel® radgjødslet ved såing. Med tilpassede delgjødslinger seinere, i mengde og tidspunkt, vil avlingspotensialet opprettholdes selv med en moderat grunngjødsling.

Som i fjor, kan det også i år være lurt med flere tildelinger i mindre porsjoner enn du normalt gjør, dette for å optimalisere ekstra presist til vær- og vekstforhold, avlingsutsikter og hva som blir kornprisen. Med god logistikk og spredere med stor kapasitet kan delgjødsling skje på en veldig effektiv måte.