Økte gjødselpriser - hva nå?

Gjødselprisene har steget mye, og er på et nivå vi aldri har hatt tidligere i norsk marked. Det er to store, globale drivkrefter som ligger bak; høy etterspørsel etter mat/landbruksråvarer og svært høye energipriser.

Hva betyr prisoppgangen for bondens valg av gjødslingsstrategi? Hvilke grep er aktuelle for å sikre et godt resultat selv om gjødselregninga blir større? Presis gjødsling er viktigere enn noen gang. Vi har samlet relevant fagstoff til hjelp når gode planer skal legges for vekstsesongen som kommer.

Les mer her