Yara Norge
Yara Norge

Norsk mat - viktigere enn noen gang

Maten som produseres i Norge er variert og av høy kvalitet. FN understreker at alle land må utnytte mulighetene for å produsere mat til egen befolkning. Dette er viktig for å kunne fø verden i fremtida. I usikre tider er det viktigere enn noen gang at vi tar vare på, og videreutvikler, det norske landbruket.

Vi har besøkt fem dyktige bønder som gjør en viktig jobb for norsk selvforsyning.

Bli kjent med dem her