Leveringssituasjonen i norsk marked

Utviklingen i internasjonale gjødselmarkeder har de siste ukene vært dramatisk, og situasjonen er nå krevende og svært uforutsigbar.

I flere mediekanaler er det kommunisert at Yara produserer mindre gjødsel. Dette stemmer ikke. Vi har produsert mer ferdig gjødsel, men mindre ammoniakk som er en av innsatsfaktorene i gjødselproduksjonen. Dette har vi klart på grunn av eget ammoniakklager og ved import.

Yara Norge ønsker å understreke at vi har ambisjon om å oppfylle våre forpliktelser hva gjelder avtalte volum til norsk marked inn mot våronna og sesongen 2022.