Pressemelding fra konsernet

Yara Growth Ventures investerer i Dynelectro – en ledende innovatør innenfor elektrolyseteknologi for fornybart hydrogen

mars 08, 2024


Yara Growth Ventures gjør en betydelig investering i danske Dynelectro, som utvikler teknologier for å utnytte mulighetene i fastoksid-elektrolyse (SOE). Denne investeringen er en del av Yaras mål om å avkarbonisere gjødselproduksjon og få fart på hydrogenøkonomien. 

SOE innehar et stort potensial for effektiv produksjon av fornybart hydrogen og drivstoff som kan erstatte dagens drivstoff basert på fossil energi, men har hatt problemer med systemlevetid. Dynelectros fremgangsmåte øker levetiden til SOE-systemer betydelig, typisk fra to til ti år. Den tillater også integrering mellom SOE og mellomliggende fornybar energi, som er avgjørende for skalering.

Yara Growth Venture: Avkarbonisering av verdikjeden for gjødsel er sentralt for å sikre global matforyning

- Elektrisitet er det som virkelig driver opp kostnadene ved fornybart hydrogen. Fastoksidelektrolyse har det beste utgangspunktet for å få ned disse kostnadene, men har vært sett på som en nisje siden systemlevetiden har vært så lav. Vi mener Dynelectro kommer seg forbi dette problemet, og legger til rette for at fornybart lavkostnad-hydrogen kan bli en realitet, sier Björn Heinz, investeringsdirektør i Yara Growth Ventures.

- Avkarbonisering av verdikjeden for gjødsel er sentralt for å sikre global matforsyning på en bærekraftig måte, og er et av våre viktigste mål. Å investere i selskaper som Dynelectro, understøtter det målet, da vi trenger nye teknologier som gjør lavutslipps-produkter både tilgjengelige og rimelige. Vi gleder oss til å slå kreftene sammen, sier Heinz.

Dynelectro: Vår første industrielle investor

- Å få Yara Growth Ventures med på laget er en viktig milepæl, ettersom de er vår første industrielle investor. Det viser at markedet er klart, og at etterspørselen for innovasjon innenfor fornybar energi er til stede, sier administrerende direktør i Dynelectro, Sune Lilbæk

Investeringen kommer i kjølvannet av en investeringsrunde selskapet hadde i 2023. Den ble ledet av Danmarks eksport- og investeringsfond (EIFO), med bidrag fra blant annet Vsquared Ventures, et ledende Europeisk dypteknologi-fond. Investeringene skal brukes til demonstrasjons-prosjekter og videre teknologiutvikling

Kontaktinformasjon

Marius Wærhaug Madsen
Pressekontakt, Yara International ASA
E: marius.madsen@yara.com 
M: 97723199

Dr. Björn Heinz
Investment Director, Yara Growth Ventures
bjoern.heinz@yara.com

Sune Lilbæk
Administrerende direktør, Dynelectro
sune@dynelectro.dk


Om Dynelectro

Dynelectro muliggjør overgangen til bærekraftige energiløsninger. Den ledende teknologien utvikler fastoksidelektrolyse til enestående systemytelse og levetid, samtidig som operatørene sømløst kan justere produksjonen som svar på tilgjengeligheten av kostnadseffektiv fornybar energi. Selskapet kommersialiserer svært effektive 1+ MW dynamiske elektrolysørenheter for å levere rent hydrogen, syngass eller e-drivstoff, samt tilleggstjenester til nettet. Med tillit fra ledende aktører i energimarkedet, er Dynelectro forpliktet til å bygge en fremtid etter karbon med pålitelig og rimelig energi for alle.

For mer informasjon, gå til www.dynelectro.dk.

Om Yara Growth Ventures

Yara Growth Ventures er investeringsteamet for oppstartsselskaper innen Yara International ASA. De investerer i nyskapende oppstartsselskaper i den globale landbruks- og matindustrien, for å fremme bærekraftige løsnigner.

Les mer om YGV her: www.yaragrowthventures.com  

Om Yara

Yaras formål er å sørge for mat til verdens befolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, og ta vare på jorden, gjennom å kutte utslippene fra produksjon av gjødsel og utvikle utslippsfrie energiløsninger.

 For å drive frem det grønne skiftet innen skipsfart, gjødselproduksjon og andre kraftintensive industrier, vil Yara produsere ammoniakk med vesentlig lavere utslipp. Vi bidrar med digitale verktøy til presisjonslandbruk og jobber tett med samarbeidspartnere i alle ledd i matverdikjeden for å fremme mer effektive og bærekraftige løsninger. 

Yara ble etablert i 1905 for å bekjempe hungersnøden i Europa og er i dag et ledende globalt gjødselselskap og verdens største distributør av ammoniakk. Yara har 17 500 ansatte i om lag 60 land, og bærekraft er en integrert del av vår forretningsmodell. I 2023 hadde Yara en omsetning på 15,5 milliarder USD.