mars 25, 2024

Yara feirer 20 år!

I år feirer Yara 20 år som børsnotert selskap på Oslo Børs. I løpet av de siste to tiårene har Yara gjennomgått store endringer og har vokst til å bli en ledende global aktør innen gjødsel, industrielle løsninger, og til å bli verdens største distributør av ammoniakk.
Flagg med yaralogo
Flagg med yaralogo

Konsernsjef i Yara International, Svein Tore Holsether, reflekterer over hva Yara har oppnådd:

– Vi har gått fra å være en relativt ukjent aktør i en bransje få hadde kjennskap til, til å bli en viktig aktør innen en sektor som nå opptar svært mange. Yara har vokst betydelig, med sterk finansiell avkastning og har bidratt til å møte noen av de mest presserende globale utfordringene verden står overfor i dag, sier Holsether, og legger til: 

– Alt fra utvikling av ny og bedre gjødsel til bonden, utvikling av digitale verktøy for presisjonslandbruk og tett samarbeid med partnere i hele verdikjeden for mat, bidrar til mer bærekraftig matproduksjon. Jeg tror de mange krisene de siste årene har ført til større forståelse for hvor kritisk viktig gjødsel er, ikke bare for matsikkerhet, men for generell sikkerhet og stabilitet verden over.

En stolt historie 

Yaras historie strekker seg mer enn 20 år tilbake i tid. Yara, tidligere en del av Norsk Hydro, ble grunnlagt i 1905 som et svar på den økende hungersnøden i Europa. Dette året markerte også Norges uavhengighet fra Sverige. På den tiden var det et betydelig behov i Norge og Europa for en mer effektiv matproduksjon

– Vi har vår 119-årige historie med oss i alt vi gjør i dag. Med over 18.000 dedikerte medarbeidere, jobber vi for å bygge en solid og lønnsom virksomhet ved å bidra til å løse noen av verdens største globale utfordringer. Dette er en integrert del av vårt formål - å sørge for mat til verdens befolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, sier Holsether

Den 25. mars 2004 ble Yara skilt ut fra Norsk Hydro og notert på Oslo Børs. Siden den gang har Yara vokst raskt, både organisk og gjennom oppkjøp. I dag opererer Yara i over seksti land, og tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester, inkludert gjødsel, industrielle løsninger og ammoniakk.   

Holsether mener den største utfordringen for gjødselbransjen fremover er å sikre matforsyningen til en voksende befolkning samtidig som industrien skal avkarboniseres. 

– Som en sentral del av verdikjeden for mat er det helt avgjørende at Yara arbeider for å avkarbonisere gjødselproduksjonen og redusere utslippene i hele verdikjeden. Vi mener det oppnås ved å tilby lavkarbonløsninger kombinert med presisjonslandbruk. Yara arbeider for at bønder skal lykkes med å utnytte jordbruksarealene på en effektiv og bærekraftig måte som sikrer jordhelse og biologisk mangfold, samtidig som vi produserer mest mulig mat med minst mulig miljø- og klimabelastning, sier Holsether

Mikko Peuranpää, Tuusula, kaudenavaus 2023 lisälannoitus

 

Et norsk industrieventyr

Yaras engasjement og leveranser strekker seg utover gjødsel og landbruk. Yaras ammoniumnitrater gjør det mulig for den globale gruveindustrien å operere. Siden 2005 har Yara bidratt til å redusere utslipp gjennom AdBlue®.  I dag er Yara verdens største produsent og renser over 1,6 millioner tonn NOx-utslipp årlig, tilsvarende rundt en tredjedel av EUs totale utslipp. Yara Industrial Solutions, som står for omtrent en fjerdedel av Yaras leveranser, er en integrert og dynamisk del av Yaras verdiskaping.

Med overgangen til lavutslippsammoniakk, åpner det seg flere nye markeder og bruksområder for Yara. I 2021 ble Yara Clean Ammonia (YCA) etablert som en selvstendig enhet. Med utgangspunkt i Yaras erfaring innen global ammoniakkproduksjon, logistikk og handel av ammoniakk, arbeider YCA med å bidra til å utvikle lavutslippsdrivstoff for skipsfart, kraft, matproduksjon med lavere karbonavtrykk og ammoniakk for industrielle formål. YCA har samarbeidet med flere selskaper for å legge til rette for produksjon, transport og bruk av ren ammoniakk. Et eksempel er annonseringen av Yara Eyde, verdens første containerskip som vil bruke lavutslippsammoniakk som drivstoff.

Yara Birkeland, fotografert av Knut Brevik Andersen
Foto: Knut Brevik Andersen

Ser frem mot de neste 20 årene

Holsether mener utviklingen Yara har hatt de siste årene legger et solid grunnlag for fortsettelsen:

– Mye har endret seg siden 2004, men DNA-et vårt er det samme. Jeg er utrolig stolt over kollegaene mine, og det er inspirerende å se hvordan løsningene våre bidrar til å forbedre levekårene til bønder over hele verden, enten det er en kaffebonde i Colombia, en maisbonde i Kenya eller en appelsindyrker i Vietnam, avslutter Holsether.