april 15, 2024

Dyrkingsråd foran årets grassesong

ved: Anders Rognlien

Årets sesong er i gang i noen deler av landet, mens andre fremdeles venter på at snøen skal forsvinne og jorda tørke opp. Som vanlig er det store variasjoner på denne tida.

Høye avlingsnivåer bidrar til lave produksjonskostnader per fôrenhet, store grasavlinger er derfor en viktig forutsetning for å hente ut rimelig grovfôr. Kutter du intensiteten i dyrkingen og samtidig taper avling, risikerer du at produksjonskostnadene faktisk øker per fôrenhet, selv om du egentlig prøver å kutte kostnader.

Mer differensiert dyrking kan være en klok tilnærming. Sats maksimalt på skiftene du vet har høyt avlingspotensial, og reduser heller innsatsen på skifter med lavt avlingspotensial og lange transportavstander.

Spesielt viktig er det å velge rett dyrkingsstrategi ved sesongstart, fordi førsteslåtten gir mest fôr. Redusert dyrkingsintensitet om våren vil både gi reduserte avlingsnivåer og lavt proteininnhold. Det er derfor en bedre strategi å kutte produksjonskostnader gjennom å høste førsteslåtten på optimalt utviklingsstadium. Tidlig slått gir gode vilkår for fortørking og bidrar til mange fôrenheter i hver ball, og dermed lave høstekostnader. Dette gjelder det å være klar hvis det er en mulighet for å høste en tidlig 1. slått.

Samtidig vil en tidlig førsteslått kunne bidra til tre jevnere slåtter. Spesielt 3. slåtten blir som regel bedre hvis 1. slåtten er tatt litt tidlig, siden man da kan få høstet 3.slåtten tidligere på høsten. Bruk rådene fra rådgivere aktivt gjennom sommeren angående varmesummer og høstetidsprognoser, fordi flere jevne slåtter vil gi deg et bedre grovfôr med mindre kvalitetsvariasjon.

 

 

Det er viktig å holde oversikt over avlingene gjennom sesongen, da kan du korrigere og tilpasse dyrkingsintensiteten i siste halvdel av sesongen. Først når du har høstet tilstrekkelig med fôr bør du redusere gjødselstyrke eller eventuelt la dyrene beite ned skifter for å spare dyrkings- og høstingsutgifter. 

Kostnadseffektive dyrkingstiltak som gir avlingsøkning, er den smarte strategien for å høste grovfôr til akseptable kostnader. Poenget er at økt grasavling gjennom smarte dyrkings- og høstingsvalg vil høstes rimelig, fordi man uansett skal drifte arealet. De ekstra kostnadene består først og fremst av litt mer plast, nett, ensileringsmidler og transport, mens meravlingen da ofte kan leveres fjøsdøra så billig som til en krone per fôrenhet. Kostnadseffektive dyrkingstiltak kan være:

  • Sjekk at viftesprederen er rett innstilt.
  • Invester i en kantspreder.
  • Få ut mineralgjødsla tidlig om våren.
  • Vurder å spre mineralgjødsel i to omganger på våren. Det vil gi litt mer protein i graset, og redusere eventuell utvasking.
  • Legg vekt på å spre husdyrmøkka under værforhold som reduserer ammoniakktap.
  • Vurder å så i mer grasfrø (raigras) om våren hvis enga ser tynn ut.
  • Reduser gjødselstyrke på skifter som produserer dårlig og bruk mer mineralgjødsel på skiftene med høyt avlingspotensial.