juni 25, 2024

Avlingsforventning, nedbør og N-status

ved: Bernt Hoel

Mesteparten av landet har hatt en juni-måned med nok nedbør og gunstige vekstforhold. Riktige dyrkingstiltak og vekstforholdene framover avgjør om avlingspotensialet kan realiseres.

Det er store variasjoner i nedbørsmengder. NIBIO sin kalkulator for Nitrogenstatus er et nyttig verktøy for å vurdere utvasking og eventuell N-mangel i dine åkere.

Stikkordene med hensyn til gjødslingsbehov nå er: Mengde nedbør, jordart, hvilken vekst som dyrkes, utviklingsstadiet på plantene, gjødsling tidligere i sesongen og forventa avlingsnivå. Bruk Atfarm-kartene til å få oversikt over variasjoner i biomasse og N-opptak på skiftene. De gunstige vekstforholdene i juni gjør at åkrene dine kanskje har høyere avlingspotensial enn antatt ved gjødslingsplanlegging. Selv om vi er i slutten av juni er det fortsatt mange vårkornåkere som vil gi respons på delgjødsling dersom det er behov. Det litt misvisende begrepet proteingjødsling oppstod på 80-tallet og henger fortsatt med, men husk at sein delgjødsling også gir avlingsrespons når det er behov.

Dersom konklusjonen er at du skal gjødsle en gang til i korn er YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) eller YaraLiva® Kalksalpeter™ aktuelle gjødseltyper.