juni 26, 2024

Årets "summer interns" er på plass i Yara Norge

ved: Cathrine Sjølie Nielsen

Jorun Yri og Olav Amar er årets "summer interns" i Yara Norge. Gjennom sommeren skal de ha Yara Norge som arbeidsplass og jobbe med agronomi og markedsføring. Bli litt bedre kjent med dem og les om hvorfor de valgte å søke sommerjobb hos oss.
Jorun Yri

 

Hei! Mitt navn er Jorun Yri og jeg er 25 år gammel! Jeg kommer fra Ås, men har bodd flere år i Leikanger i Sogndal. Jeg har akkurat fullført en bachelorgrad i miljø- og naturressurser på Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet på Ås. Før det hadde jeg førstegangstjeneste som gardist og jobbet et år til i garden som personellforvalter og lagfører. Til høsten går jeg videre med studiene i miljøvitenskap og har planer om en mastergrad innenfor fagområdene jord og vann. Jeg søkte «Summer Internship» i Yara Norge for å få et større bilde av hvordan jord og jordhelse blir utnyttet og ivaretatt i praksis. Jeg har allerede vært her i 4 uker og lært utrolig mye kult om hvordan Yara jobber, og alle mulighetene man får her. Jeg har fått vært med på flere gårdsbesøk og truffet mange inspirerende og hyggelige mennesker!

 

 

Olav Amar Sherpa Rangsæter-Kråkenes

 

Hei, jeg heter Olav Amar og er 23 år gammel. Jeg er fra Oslo, men har bodd tre år i Volda der jeg tok en bachelor i PR, kommunikasjon og media. For øyeblikket tar jeg min mastergrad i medieutvikling med medier og kommunikasjon, ved OsloMet. 
Jeg søkte «summer internship» i Yara Norge fordi jeg ønsket å lære mer om hvordan et så stort og viktig selskap som Yara, arbeider med marked- og kommunikasjonsarbeid. I tillegg hadde jeg et lite ønske om å få et innblikk fra denne siden av landbruksverdenen, etter å ha vokst opp med besteforeldre som selv drev sauegård.

I Yara Norge jobber agronomi- og markedsføringsteamet tett sammen for å formidle god og nyttig informasjon om Yara sine gjødseltyper, hjelpemidler og anbefalte gjødslingsstrategier. Målet er mest mulig riktig gjødsling til beste for avlinger, miljø og bondens lønnsomhet.

Yara har et årlig sommerjobb-program som gir studenter mulighet til å skaffe seg nyttig jobberfaring i et stort internasjonalt selskap. En rekke studenter vil de nærmeste ukene være på plass i ulike avdelinger i Yara.