Lagring av mineralgjødsel

Å ha et godt lager med god orden er alltid viktig for å ha et sikkert arbeidssted. Der det er mulig bør gjødsla lagres i lukkede og låste, sikre lagre som beskytter produktet fra klimaets påvirkninger (sol, regn, etc) og reduserer riskoen for innbrudd.

Det er viktig at du finner og setter i stand en god lagerplass, enten det er ute eller inne. Plassen bør organiseres med tanke på å lette arbeidet i våronna. Med andre ord bør tilgangen for traktor og løfteredskap være god. Både ute og inne bør bakken eller gulvet være godt drenert og fritt for skarpe steiner og gjenstander. Urent underlag kan fort gi skader i bunn av storsekkene, og dermed kan fuktighet trekke inn og gi klumpete gjødsel. Grus fester seg på paller og kan gi skade på sekkene når pallene settes oppå hverandre. 

Lagring innendørs

  • Lagring inne er best ettersom sekkene da ikke blir utsatt for fuktighet, sol eller vind. 
  • Lageret bør helst være en frittstående bygning, bygget av et ikke lett antennelig materiale (mur, stål).
  • Alle bygninger bør ha god ventilering for å få ut varme og eventuell røyk og gasser ved brann eller dekomponering.
  • Ikke lag stablene med sekker for høye. Høye stabler kan bli ustabile og i verste fall kollapse. Begrens størrelsen på stablene til to, innendørs på flatt gulv kan tre storsekker i høyden være forsvarlig
  • Sett gjødsla minst én meter fra vegger og takkonstruksjoner (bjelker etc).

  • Hold gjødsla unna brennbart materiale. Det må minst være 5 meters avstand mellom et slikt materiale og gjødsla. De fleste nitrogengjødsler inneholder nitrater som spaltes ved oppvarming og utvikler giftige nitrogenoksider ved så lav temperatur som 150˚C. Noen produkter kan også utvikle karbonoksider (CO og CO2) og svoveloksider. 

Lagring utendørs

Skal gjødsla lagres ute, er det viktig med en lun og skyggefull plass. Det forutsettes at gjødsla alltid dekkes til med presenning som festes godt.
 

Lagring av storsekk

Storsekken må stå opp fra bakken, for eksempel på et underlag av paller. For å sikre stabil lagring med minimal veltefare, bør sekkene stables i pyramideform, to i høyden. Presenningen skal dekke mest mulig av stabelen og strammes godt slik at den ikke gnager mot sekkene ved vind og snø.
 

Lagring av paller

Det er en fordel at også disse dekkes med ekstra presenning, men værforholdene på det aktuelle sted er avgjørende for om dette er nødvendig. Husk å sjekke at pallehettene er hele og pass på å unngå grus på undersiden av pallene som skal stables. Det er viktig at sekkene beskyttes mot fuglehakk. Legg et beskyttende lag, for eksempel paller, på toppen av pallestabelen. Kommer det fugler til, kan enkelte sekker bli ødelagt, vann og fuktighet vil trenge inn, og ved store hull kan hele pallestabelen bli ustabil.

Sollys

Vær oppmerksom på at OPTI -KAS™ 27-0-0 og OPTI -NS™ 27-0-0 (4S) er gjødsel som er følsom for sollys og temperaturer som svinger over og under 32˚C. Tar du ikke hensyn til dette, kan du risikere at gjødselkornene sveller og blir ødelagt. Det er derfor spesielt viktig at disse gjødseltypene lagres på et skyggefullt sted.