Sikker håndtering og lagring av mineralgjødsel

Yara International produserer gjødsel og gjødselrelaterte produkter av høy kvalitet fra mange råstoffer og med forskjellige teknologier. Ved å følge internasjonale lover og forskrifter i tillegg til Yaras interne tekniske standarder, fokuserer vi på sikkerhet i hele produksjonskjeden, så vel som sikkerheten til personell og miljø, ved hele tiden å være i forkant av den teknologiske utviklingen.

Lagring av gjødsel

Se våre praktiske tips om sikker lagring av gjødsel

Lagring gjødsel

Gjødselkvalitet og sikkerhet

Artikler om håndtering og lagring