YaraTera KRISTALON PURPLE

YaraTera KRISTALON PURPLE

Passer til potteplanter med behov for relativt lav pH. Passer til hardt råvann, slikt som har mye bufferevne og høy pH. Inneholder en del ammoniumnitrogen.

Har erstattet Superba™ Brun, men har bedre lagrinsevne og noe endret næringssammensetning.

Kornform: Krystallinsk

Gir ledetall: 1,7 mS/cm ved 1 promille løsning

Leveringsform fra Yara:

Småsekk á 25 kg på 1.050 kg pall

Produksjonssted: Vlaardingen, Holland