YaraTera KRISTALON BROWN

YaraTera KRISTALON BROWN

Brukes særlig til gjødselvanning av frukt og bær, men også på golfbaner. Lavt nitrogeninnhold suppleres med større mengder CalciNit som også gir rikelig med vannløselig kalsium.

YaraTera Kristalon Brown het tidligere Superba Gul

Gir ledetall: 1,7 mS/cm ved 1 promille løsning

Løselighet: 12 %

Kornform: Krystallinsk

Leveringsform fra Yara:

Småsekk á 25 kg på 1.050 kg pall

Produksjonssted: Vlaardingen, Holland