YaraTera KRISTA MKP

YaraTera KRISTA MKP

YaraTera KRISTA MKP (0-23-29) er en ren, fullt vannløselig fosfor- og kaliumgjødsel som gjør den egnet for alle veksthuskulturer.

Oppløselig monokalsiumfosfat
YaraTera KRISTA MKP er et frittflytende krystallinsk pulver som oppløses raskt i vann uten bunnfall. Ideell for alle typer vanningsanlegg - dryppvanningsanlegg, sprinklervanning og sprøyter.

Nitrogenfri
YaraTera KRISTA MKP inneholder ikke nitrogen, dette gjør MKP til en ideell fosfor- og kaliumløsning etter blomstring i frukt og bær, hvor gjødsling med nitrogen skal begrenses. KRISTA MKP er også en ideell gjødseltype sammen med nitrogengjødseltyper som f.eks. YaraLiva CALCINIT (i separate stamløsningskar), kaliumnitrat, ammoniumnitrat eller urea.

Ammoniumfri
YaraTera KRISTA MKP er ideell til gjødselvanning, siden MKP er ammoniumfri.

Compatibility
YaraTera KRISTA MKP can be mixed with all water soluble fertilisers, except soluble calcium fertilisers and concentrated magnesium fertilisers.

pH buffer
Fosforinnhold i YaraTera KRISTA MKP buffrer gjødselløsningen. Holder pH stabilt på ca. 4,5.

Lav EC
YaraTera KRISTA MKP i oppløsning har et lavt EC på 0,7 mS/cm. Dette betyr at den er et relativt sikkert produkt til bladgjødsling, da risikoen for sviskader er minimal.

Høy renhet
YaraTera KRISTA MKP er fri for klorid, natrium og tungmetaller.

Emballasjestørrelse
25 kg sekk