YaraTera KRISTA MgS

YaraTera KRISTA MgS

YaraTera KRISTA MgS (10% Mg + 13 % S) er en fullt vannoppløselig magnesium- og svovelgjødseltype.

Oppløselig magnesiumsulfat
YaraTera KRISTA MgS er et frittflytende krystallinsk pulver som oppløses raskt i vann uten noe bunnfall. Ideell for alle typer vanningsanlegg - dryppvanningsanlegg, sprinklervanning og sprøyter.

Magnesium
Kationbalanse – høyt kaliuminnhold I plantene og i jorda vil redusere opptaket av magnesium og kan føre til redusert avling og kvalitet. Andre kationer som ammonium, kalsium, hydrogen (ved lav pH), og aluminium kan også redusere tilgjengeligheten av magnesium. Fotosyntesen – magnesium er en viktig komponent i klorofyllet, som er avgjørende for fotosyntesen.

Fotosyntese
Magnesium er en svært viktig del av klorofyllet og er derfor essensiell for fotosyntesen.

Blandbarhet
YaraTera KRISTA MgS kan blandes med alle typer vannløselig gjødsel, men ikke YaraTera CALCINIT.

Høy renhet
YaraTera KRISTA MKP er fri for klorid, natrium og tungmetaller.

Emballasjestørrelse
25 kg sekk