YaraTera KRISTA K PLUS

YaraTera KRISTA K PLUS

Fullstendig vannløselig og krystallinsk kaliumnitrat, for bruk til gjødselvanning.

Vanligste bruksområder:
Hovedkaliumkilde i selvblanderkonsept, supplement i tomat og noen pottekulturer

Gir ledetall: 1,3 mS/cm ved 1 promille løsning

Løselighet : 17 %

Kornform: Krystallinsk

Leveringsform fra Yara: 25 kg sekk

Produksjonssted: Yara Porsgrunn