YaraTera CALCINIT

YaraTera CALCINIT

Vannoppløselig Kalksalpeter som inneholder nitratnitrogen og kalsium.
For bruk i dryppvanning og vanningsanlegg i veksthus og på friland.

Kornform:Granulert/prillet

Kornstørrelse (granulert):
4,0 mm - 2,0 mm: 10%
2,0 mm - 1,0 mm: 85%
Mindre enn 1,0 mm: 5%
Volumvekt (granulert): 1,07+/- 0,05 kg pr dm3

Kornstørrelse (prillet):
Større enn 2,0 mm: 20 %
2,0 mm - 1,0 mm: 78 %
Mindre enn 1,0 mm: 2 %
Volumvekt (prillet): 1,10 +/- 0,05 kg pr dm3

Leveringsform fra Yara: Småsekk á 25 kg på 1200 kg pall

Produksjonssted:
Yara Porsgrunn (granulert) og Yara Glomfjord (prillet) Reg.nr. (Mattilsynet): 1138
Reg. nr. (Produktregisteret): 315167