YaraTera CALCINIT

Vannoppløselig Kalksalpeter for bruk i dryppvanning og vanningsanlegg i veksthus og på friland.

Kornform: Granulert/prillet

Kornstørrelse (granulert):
4,0 mm - 2,0 mm: 10%
2,0 mm - 1,0 mm: 85%
Mindre enn 1,0 mm: 5%
Kornstørrelse (prillet):
Større enn 2,0 mm: 20 %
2,0 mm - 1,0 mm: 78 %
Mindre enn 1,0 mm: 2 %

Volumvekt (granulert): 1,1 +/- 0,05 kg pr dm3
Volumvekt (prillet): 1,05 +/- 0,05 kg pr dm3

Leveringsform fra Yara: Småsekk á 25 kg

Produksjonssted:
Yara Porsgrunn (granulert) og Yara Glomfjord (prillet)