Yara storsekkniv

Yara storsekkniv gjør det mulig å åpne dine storsekker på en lett og sikker måte. Med kniven får du et ergonomisk korrekt redskap, som gir deg en sikker og korrekt måte å håndtere dine storsekker på.

Er du interessert i å kjøpe Yara storsekkniv, ta kontakt med din gjødselforhandler.

Generell bruk

Yara storsekkniv er utviklet til å åpne storsekker og ikke til andre formål. Yara kan kun garantere knivens funksjonalitet, når den brukes til dens opprinnelige formål.

Når kniven brukes er det viktig å sikre seg:

  • Stå alltid på et jevnt og sklisikkert underlag ved bruk.
  • Gå og arbeid aldri under hengende last.
  • Benytt alltid begge hender når du bruker kniven.
  • Fold kniven helt ut i strak posisjon innen bruk.
  • Lås alltid kniven etter bruk – lytt etter det lille klikket når den foldes sammen.
  • Følg alltid de generelle sikkerhetsanbefalinger.
  • Bruk kun kniven til dens opprinnelige formål
  • Kontakt Yara hvis du opplever problemer med produktet.

Yara storsekkniv består av flere forskjellige deler. Ingen av disse delene må på noen måte skiftes ut eller endres I forhold til deres originale utseende og materialekvalitet. Hver del er nøye utvalgt og designet til det spesifikke formål.

For å benytte kniven pakkes den sikkert ut fra emballasjen. Innen førstegangs bruk anbefales det å sikre, at kniven ikke har fått skader under transporten. Hvis du får mistanke om at kniven har fått skade, kontakt da hurtigst mulig din gjødselforhandler eller Yara Norge og bruk ikke kniven før annet er avtalt.

Når Yara storsekk-kniven benyttes, vær da oppmerksom på å alltid ha begge hender på håndtakene. I tillegg er det viktig å holde god avstand til sekken og aldri stå under hengende last. Ved bruk skyves kniven til den fullt utstrakte posisjonsklikket og kniven er nå klar til bruk.

Når du er ferdig med å bruke kniven, føres begge håndtak tilbake mod hverandre. Kniven gir deretter et lite klikk når den er tilbake i den låste posisjonen. Vær alltid oppmerksom på å låse kniven innen den legges vekk.

Oppbevaring

Fjern forsiktig overskytende materialer på kniven efter bruk. Oppbevar kniven på et sikkert og tørt sted. Oppbevar kniven så den er utilgjengelig for barn og andre, som kan komme til skade ved bruken av denne. Kniven skal alltid være låst ved oppbevaring.    

Vedlikehold

Yara storsekkniv skal ikke vedlikeholdes og det bør ikke endres på knivens design eller funksjonalitet. Hvis det sitter gjødsel o.lign. på kniven efter bruk, tørkes kniven over med en tørr klut innen den foldes sammen og pakkes vekk. Hvis du opplever problemer med kniven, kontakt da vennligst Yara Norge.

Ansvar

Yara kan ikke garantere, at uhell ikke kan forekomme ved bruk av kniven. Sikkerhetsforanstaltninger skal alltid tas ved håndtering av tung last om man benytter Yara storsekkniv eller annet redskap. Vi har utvalgt alle materialer og komponenter nøye med det formål å produsere det best mulige produkt. Vi garanterer ikke knivens funksjon og generelle beskaffenhet hvis deler utskiftes eller repareres uten anvisning fra Yara. Utover det kan Yara ikke stå til ansvar for skader i forbindelse med feil bruk av kniven og prosedyrer, som ikke følger manualen.